Ett problem med många namn

Elbrist, energibrist, effektbrist eller kapacitetsbrist är uttryck som du säkert hört talas om lite överallt den senaste tiden. Och det är inte så konstigt att de varit i ropet. Eftersom det har blivit ett högst verkligt problem i Sverige. Men vad är det egentligen? 

Att vissa har kallat det för ”elbrist” har fått många att tro att det innebär att vi har för lite elproduktion i landet. Det behöver vi inte oroa oss för alls. Det är kapaciteten i Sveriges elnät som är bristande. Det vill säga hur mycket effekt det svenska stamnätet – de 15 000 km huvudledningar som transporterar el genom landet – är kapabelt att leverera. Det är helt enkelt fullt i elnätet.

En lång historia i korta drag

Sverige har ett av världens äldsta stamnät. Det började byggas redan på 1920-talet. I takt med att landet utvecklades mellan 60- och 80-talet gjordes investeringar och utbyggnader i elnätet. Insatser som fram till nu faktiskt har räckt till. Men det var nog svårt för både 20- och 80-talets ingenjörer att förutse och planera för att vi skulle tanka våra fordon med el, susa omkring på elscootrar och koppla upp alla prylar vi har mot något som kallas "internet".  

Sverige är nu inne i en ny expansionsfas. Elektrifieringen av samhället är en förutsättning för fortsatt hållbar tillväxt och den pågående klimatomställningen. Och för att möta framtidens krav måste elnäten byggas ut och förnyas – nu.

Illustration av kapacitetsbrist E.ON

Men vad är problemet egentligen?

Vill man sammanfatta den kniviga situationen kan man säga såhär: det är för trångt i elnätet. Elen och den effekt vi producerar kan inte flöda genom vårt stamnät i den mängd som behövs. Det bildas kort och gott flaskhalsar i elnätet, där förmågan att transportera den inmatade effekten är begränsad. Särskilt i anslutning till större städer och regioner. Och problemet blir som värst när det är många som behöver mycket el samtidigt, som under vinterns kalla dagar. 

Kapacitetsbristens konsekvenser är många. Företag kan inte expandera med nya fabriker och effektkrävande anläggningar. Planerna för nya bostadsområden skjuts upp för att de inte kan kopplas in i det ansträngda nätet. Och den stora efterfrågan på elektrifierade transportmedel och samhällsfunktioner kan inte mötas.

Inne i Heleneholmsverket

Kapacitetsbristens lösning här och nu

Hösten 2019 kom E.ON tillsammans med regeringen, Svenska Kraftnät och andra regionnätsägare fram till en lösning på den akuta kapacitetsbristen. I Skåne handlar det om att Heleneholmsverket tas i bruk som kapacitetsreserv, att Svenska Kraftnät erbjuder en lösning vid effekttoppar och driftsättningen av den nya effektmarknadsplatsen SWITCH. På andra platser i landet har liknande lösningar arbetats fram.

Det här är en välkommen lösning som säkrar den hållbara tillväxten och klimatomställningen. Men, den är temporär och förutsätter att Svenska Kraftnäts utbyggnad av stamnätet i Skåne blir klar till 2024, som utlovat. Förstärkningarna av stamnätet och Vattenfalls regionnät som levererar el till E.ONs lokalnät norr om Stockholm beräknas bli klara 2027 respektive 2024. 

2020-2023 kommer vi på E.ON att investera nära 16 miljarder kronor för att förbättra vårt elnät – men hela Sverige måste arbeta tillsammans för att lösa kapacitetsbristen på lång sikt. 

Effektmarknadsplatsen SWITCH

Kapacitetsbristen i det svenska elnätet är, som sagt, ett stort problem. Men vi är i full gång med en lösning för att skapa mer flexibilitet här och nu. SWITCH är en marknadsplats för effekthandel, där anslutna kan sänka sin förbrukning eller höja elproduktionen när nätägaren behöver det. Då används elnätet optimalt och vi kan undvika kapacitetsbrist. Projektet är ett samarbete inom EU och kommer växlas upp från ett till tre områden i Skåne under 2020.

Hållbara innovationer

Se vad vi gör för att lösa och avhjälpa kapacitetsbristen.

Värmedelning med ectogrid™

En stor del av städernas energi går förlorad. Genom att koppla ihop byggnader med olika värmebehov med ectogrid™ kan vi utnyttja varandras överskott – istället för att den sprutas ut i intet. Ett sätt att utnyttja befintlig värme optimalt innan man tillför ny. Och eftersom fler delar på investeringen och ägarskapet blir kostnaderna lägre. Den första ectogrid™-anläggningen är redan i drift på Medicon Village i Lund.

Simris lokala energisystem

Lokala förnybara energikällor och smartare energianvändning behövs för en hållbar framtid. Just nu testar vi ett lokalt energisystem i skånska Simris. Där har vi kopplat ihop byns vindkraftverk och solceller med ett smart styrsystem, ett batterilager och ett reservkraftverk. Ett experiment med syfte att bana väg för lokala, hållbara energisystem i större skala i framtiden.

Effektmarknadsplatsen SWITCH

Kapacitetsbristen i det svenska elnätet är, som sagt, ett stort problem. Men vi är i full gång med en lösning för att skapa mer flexibilitet här och nu. SWITCH är en marknadsplats för effekthandel, där anslutna kan sänka sin förbrukning eller höja elproduktionen när nätägaren behöver det. Då används elnätet optimalt och vi kan undvika kapacitetsbrist. Projektet är ett samarbete inom EU och kommer växlas upp under kommande år.

Ska du bygga ut eller bygga nytt?

Oavsett om du är här som privatperson eller representerar ett företag hjälper vi dig med din anslutning till elnätet. Här kan du se hur processen går till.

Behöver ditt företag råd om elnätsanslutningen?

Hör av er så hittar vi lösningen som passar er verksamhet.

Mattias Fredriksson, Head of Sales and Customer Relations Local Grid

Mattias Fredriksson

Head of Sales and Customer Relations Local Grid

mattias.fredriksson@eon.se