• Nätvärn
  Ett nätvärn kopplar ifrån utlandsförbindelsen Baltic cable om det blir fel på ledningar i Skåne. Ansvarig: Svenska Kraftnät.
 • Avtal med Baltic cable
  Ett nytt avtal med Baltic cable om hur detta enligt punkt 1 ska regleras.
 • Beredskapsplan
  E.ON har tagit fram en beredskapsplan för att snabbt kunna minska elförbrukningen i Sege-området med 300 Megawatt inom 15 minuter.
 • Förstärkning av knutpunkter
  E.ON förstärker i knutpunkterna Söderåsen och Barsebäck för att underlätta för Svenska Kraftnäts utbyggnad av stamnätet. En investering på 35 Mkr.
 • Dynamic Line rating
  Svenska Kraftnät har installerat så kallad ”Dynamic Line rating” på stamnätsledningar från Söderåsen och ner till Sege. Sensorerna erbjuder möjligheten att öka överföringen när säkerhetsmarginalerna tillåter detta.
 • Utredning av elförsörjning
  Svenska Kraftnät och E.ON utreder gemensamt den långsiktiga elförsörjningen i Skåne.
 • Höjd kapacitet
  Med åtgärdsplanen verkställd har kapaciteten i vissa abonnemang kunnat höjas till 1 150 Megawatt.
 • SWITCH
  Den digitala marknadsplatsen för effekt SWITCH, utökas från november 2021 till att omfatta fyra områden; sydvästra Skåne, Landskrona/Löddeköpinge, Helsingborg, Bjuv/Kullahalvön och Ängelholm samt Hässleholm.