För att lösa det ökande elbehovet i samhället och kapacitetsbristen i vårt elnät behöver vi tänka både kort- och långsiktigt. Därför har vi flera innovations- och utvecklingsprojekt igång som ska ge oss möjligheter att skapa en elnätskapacitet som håller för framtiden. Vi testar och utvecklar också lösningar som kan hjälpa till att lösa  kapacitetsbristen här och nu. 

Kommer elen stängas ner i vinter?

Läs mer om risk för bortkoppling av el.

Så möter vi elbehovet i närtid

Att förstärka och bygga ut elnätet tar tid. Eftersom det redan idag ibland är svårt att möta kundernas behov av effekt, behöver vi åtgärder som hjälper här och nu. Tillsammans med andra aktörer utvecklar och testar vi en rad olika lösningar som kan förstärka elnätet och utöka kapaciteten i närtid. 

Stad från ovan i kvällsljus

Effektmarknadsplatsen SWITCH

SWITCH är en marknadsplats för handel med effekt där anslutna leverantörer mot betalning kan sänka sin elförbrukning eller höja sin elproduktion när elnätsägaren behöver det för att möta en hög efterfrågan. Då används elnätet optimalt och vi kan undvika kapacitetsbrist. SWITCH ingår i det  EU-finansierade forskningsprojektet Coordinet och utökas nu inför vintern 2021-2022.

Investeringar i Stockholm

För att Sveriges mest expansiva region ska kunna fortsätta växa, investerar vi över en miljard kronor de närmaste åren. Både för att förbättra leveranssäkerheten och höja kapaciteten i elnäten.

Byggkran vid husbygge bredvid gult hus

Lösningar på kortare och längre sikt i Skåne

På vissa håll i landet har kapacitetsbristen redan gjort sig påmind. 2019 uppstod en akut situation i Skåne när stamnätet inte längre klarade av att hålla samma tempo som tillväxten och teknikutvecklingen. Här kan du läsa om åtgärderna som sattes in på kort sikt för att lösa den akuta kapacitetsbristen i Skåne.

Elnätsledningar på grön åker

Dataanalys

Med hjälp av nya arbetssätt baserade på dataanalys av förbrukningsmönster kan vi vara mer proaktiva och hitta möjligheter till att ansluta nya kunder till elnätet i områden som drabbas av kapacitetsbrist.

Stadsmiljö med elbuss och byggkranar i bakgrunden

DjupGeo: geotermisk fjärrvärme 

DjupGeo är en långsiktig energilösning som skapar helt nya förutsättningar för uppvärmning. Det är Sveriges första djupgeotermiska anläggning som levererar värme direkt till fjärrvärmenätet. En lösning som drar nytta av jordens egen energi och kan förse oss med 100 procent förnybar och utsläppsfri fjärrvärme. 

Jorden i genomskärning

Värmedelning med ectogrid™

Genom att koppla ihop byggnader med olika värmebehov med ectogrid™ kan vi utnyttja varandras överskottsvärme. Då används befintlig värme optimalt innan man tillför ny. Och eftersom fler delar på investeringen och ägarskapet blir kostnaderna lägre. Den första ectogrid™-anläggningen är redan i drift på Medicon Village i Lund.

ectogrid New York

Mer om kapacitetsbristen

City, storstad i kvällsvy, sedd från ovan

Därför ökar efterfrågan på el

Elektrifieringen av Sverige kräver stora mängder energi och ett elnät som klarar av att leverera elen dit den behövs. 

Illustration vad är elbrist

Vad är elbrist?

Nätkapacitetsbrist, elbrist och effektbrist – termerna är många. Här hjälper vi dig reda ut vad kapacitetsbristen innebär.

Medarbetare tittar ut över fält och elledningar

Nätutvecklingsplaner

Vi stödjer det nya lagförslaget om nätutvecklingsplaner som kommer att påskynda utbyggnaden av Sveriges elnät.