Om företaget | Arbetssätt och riktlinjer - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Dimma genom träd

Våra arbetssätt och riktlinjer

Säkerhet och arbetsmiljö

Vi arbetar alltid för en god arbetsmiljö som skapar motiverade och engagerade medarbetare. Vi anser att vi styr mot en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling genom att skapa en arbetsplats där medarbetarna känner sig motiverade och engagerade. På den vägen stärker vi även vår konkurrenskraft. Arbetsmiljöarbetet ska leda till en säker, trivsam och effektiv arbetsplats för våra medarbetare, entreprenörer och inhyrd personal.

Miljö- och klimatarbete kräver handling

Hur arbetar vi för att skapa positiva effekter på miljö, människa och ekonomi? De utgör nämligen tre pelare i den hållbara gyllene triangeln. Vi strävar efter att gynna alla, men det måste ske i en balans för att det ska bli långsiktigt hållbart och lönsamt. Därför jobbar vi kontinuerligt extra hårt för miljö och klimatfrågor.

Eftersom vi är ett stort energibolag är vi även en stor nykelspelare för att lösa de stora globala miljö- och klimatutmaningarna. Därför arbetar vi med att se på den dagliga miljöpåverkan här och nu, för att se hur vi kan minimera riskerna. Men vi vill även lyfta blicken och se helheten av olika delar av verksamheten, och på så sätt bemöta omvärldens förväntningar på investeringar. En klimatsmart investering som ger stora positiva globala effekter kan innebära lokal påverkan på en biologisk mångfald. Ofta kan det handla om att kunna se och hantera dilemman mellan olika miljömål.

En annan viktig roll vi har är att hjälpa andra företag och enskilda människor att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Framförallt genom att bli mer energieffektiva.

Vårt miljö- och klimatarbete delas in fyra huvudområden:

 • Utsläpp
 • Förnybart
 • Resursanvändning
 • Biologisk mångfald

Sponsring och engagemang

Vårt sponsringsarbete fokuserar på ungdomar och familjer, mångfald, hållbarhet och, framförallt, samhällsengagemang. Vi är engagerade i projekt inom sport, kultur och det humanitära området – men vi vill alltid att våra sponsringsåtaganden har en koppling till våra kärnintressen: energi- och klimatfrågor.

Vi prioriterar sponsorskap som bidrar till samhället och den miljö vi lever i. Där engagemang skapas vill vi vara med!

Vår sponsringspolicy

E.ONs sponsringsprojekt ska

 • Vara riktade till vår primära målgrupper, ungdomar och familjer
 • Ge oss branschexklusivitet inom kategorin energibolag
 • Ligga i linje med vår miljöpolicy
 • Innehålla mjuka värden, såsom till exempel möjlighet att genomföra olika kundaktiviteter tillsammans med er

E.ON sponsrar inte

 • Religiöst eller politiskt bundna organisationer
 • Riskfyllda aktiviteter
 • Enskilda personer
 • Miljöfarlig verksamhet
 • Projekt med koppling till droger, alkohol och/eller tobak
 • Bidragsverksamhet

Dessutom arbetar vi alltid efter följande kriterier i våra sponsorsamarbeten

 • Vi vill alltid ha ett engagemang av något slag kring ett sponsringssamarbete. För detta krävs en framförhållning om minst 6 månader innan eventet.
 • Vi går aldrig in i samarbeten som enbart genererar en logo-profilering.
 • Sponsring i form av att byta våra tjänster - el och värme - har vi tyvärr ingen möjlighet att gå in i.
 • Vi går inte in i samarbeten som enbart syftar till att ge E.ON en fördel i en affärsupphandling.

E.ON Sverige och etik

Vår affärsidé sätter kunden i centrum. Värdehöjande lösningar, nytänkande och öppenhet är grunden i våra värderingar. Detta ställer höga krav på vår etik och moral.

Vi ska vara restriktiva när det gäller att ta emot och ge gåvor och olika slags förmåner. Vi vill att våra produkter ska väljas på sina egna meriter, inte för att någon får en personlig vinning av det. Vi utgår från vad vi anser är lämpligt och det innebär att vi i vissa avseenden går längre än vad lagen kräver. Att ge eller ta emot dyra gåvor med uttalade eller outtalade förväntningar är fel. Att ge en bukett blommor på en högtidsdag är normal artighet.  

Egentligen är det ganska enkelt: Det finns en skillnad mellan att försöka påverka genom ett erbjudande och att visa normal artighet.

Då och då stramas reglerna åt. I samband med pågående upphandlingar eller andra affärsförhandlingar får exempelvis förmåner inte erbjudas eller tas emot annat än rena bagateller. Och det är aldrig tillåtet att erbjuda en förmån till personer på myndigheter när koncernen berörs av den aktuella myndighetsutövningen. Kan man då bjuda sina affärsrelationer på evenemang utanför arbetstid, exempelvis en konsert eller fotbollsmatch? Ja, vi på E.ON menar att det är viktigt att skapa mänskliga relationer, så länge det sker med måttfullhet.

Samtliga anställda och styrelseledamöter inom E.ON Sverige koncernen omfattas av E.ON Sveriges etiska kod som gäller i relation till alla kommersiella kontakter såsom kunder och leverantörer, men också myndigheter och politiker.

Vill du veta mer?

Den här sidan uppdaterades 9 mars 2017