Om E.ON | Hållbarhet - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Hand håller i sädesslag

På resa mot ett förnybart Sverige

Helt hundra 2025

Alla företag måste förändras med sin marknad. Vi har valt att inte bara anpassa oss, utan att ta täten och leda omvandlingen. Det stärker vår ställning, samtidigt som vi visar att vi tar omställningen till en energiförsörjning som bygger på återvunnen och förnybar energi på största allvar.

Under året 2016 antog vi nya miljö- och klimatmål för de svenska verksamheterna. De innebär att vi siktar mot att 2025 enbart erbjuda hundra procent återvunnen eller förnybar energi. "Helt hundra 2025" är ledstjärnan som genomsyrar vårt arbete framöver och vår hållbarhetsrapport.  

"Vi vill gå före i hållbarhetsarbetet"

Hållbarhet är en viktig del av vår verksamhet och vi vill att det genomsyrar allt vi gör. Hållbarhetsarbete är att skapa ett bättre samhälle. Förfinar vi våra beslut i hållbar riktning får vi en bättre morgondag, och det är en förutsättning för att vi ska göra lönsamma affärer också i framtiden.

E.ONs hållbarhetsrapport 2016

Hållbarhetsrapporten 2016 beskriver vårt hållbarhetsarbete i Sverige och Danmark. Vi presenterar innovationer och åtaganden som driver vårt arbete framåt. Läs den gärna digitalt så sparar vi på jordens resurser.

Några lästips

  • Läs mer om vår ledstjärna "Helt hundra 2025" (sida 3).
  • Ta reda på hur det nya energilandskapet ställer kunderna i centrum, och varför (sida 12).
  • Extra stolta är vi över initiativet Äntligen Jobb. Projektet som syftar till att ge högutbildade utlandsfödda akademiker praktik, som ökar deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden (sida 11).

Kontaktpersoner

Den här sidan uppdaterades 9 mars 2017