Simning | Samhällsengagemang - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Alla ska kunna simma

En livsviktig kunskap

Drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken bland barn. Simkunnighet är något som varje barn i Sverige har rätt att lära sig. Enligt kursplanen för grundskolan ska eleverna kunna simma i slutet av årskurs fem. Trots det säger 1 av 6 av Sveriges föräldrar med barn mellan 4 och 17 år att deras barn inte kan simma i en undersökning utförd av Trygg-Hansa.

Stiftelsen H2O arbetar med att stödja verksamhet som bidrar till att utveckla simkunnigheten hos framförallt barn och ungdomar från invandrartäta områden i Stockholm. Tillsammans med Svenska Simförbundet har de lanserat Simkunnighetsprojekt H2O. Intresset bland skolor i Stockholmsområdet är stort och bara i Tensta står tolv skolor i kö för att delta.

Vi är en samarbetspartner till H2O och bidrar bland annat till att det finns simlärare som lär ut enligt Svensk Simidrotts metodik och att hundra barn per termin får denna undervisning.

 

Den här sidan uppdaterades 8 november 2018