Om E.ON | Återvunnen energi - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Återvunnen energi

Vi på E.ON vill att du ska tänka till innan du köper nytt och när du väl slänger något i soporna – släng det på rätt ställe. Genom att köpa och sälja vidare begagnade varor, reparera istället för att slänga och undvika onödiga förpackningar kan vi påverka hur mycket avfall som uppstår.

Materialåtervinning eller energiåtervinning?

Även om vi är duktiga på att sortera och materialåtervinna kommer det fortfarande att finnas avfall som inte kan, eller faktiskt inte får bli nya material. Det kan exempelvis handla om material som innehåller giftiga ämnen eller engångsartiklar från sjukvården. För den typen av avfall är energiåtervinning den just nu bästa behandlingsmetoden. Vid förbränningen bryts miljögifter ner eller koncentreras i askan där den kan tas om hand så att dessa ämnen inte sprids tillbaka ut i samhället. Avfall som andra vill bli av med omvandlas till nyttiga energiresurser i form av el och värme i E.ONs kraftvärmeanläggningar.

Viktigt att vi samverkar

För oss på E.ON är det viktigt att bara sådant avfall som inte kan bli till nytt material ska gå till energiåtervinning. Där behöver vi hjälp och många aktörer måste samverka; producenter som designar produkterna, materialåtervinnare som utvecklar nya förbättrade återvinningstekniker, lagstiftare som skapar spelregler och inte minst vi som konsumenter.

Ta tillvara på energiresurser

Återvunnen energi är mycket mer än energi som återvinns från avfall. Avloppsvattnet som lämnar våra badrum är uppvärmt och efter att det renats har det fortfarande en temperatur som går att utnyttja, till exempel med hjälp av en värmepump. Det kan också handla om energi som ska kylas bort i en industri. Att ta tillvara på energiresurser som annars skulle gå till spillo – det är smart.


Visste du att...

  • Den behandlade mängden hushållsavfall uppgick år 2016 till nästan 4 700 000 ton. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 470 kg hushållsavfall.
  • Av hushållsavfallet gick 34,6 procent till materialåtervinning, 16,2 procent behandlades genom biologisk återvinning, t.ex. rötning till biogas, och 48,5 procent gick till energiåtervinning
  • Av det utsorterade matavfallet från ett hushåll med 4 personer kan man producera gas som räcker för att köra bil cirka 12 km per vecka.
  • På 1000 bananskal kan man köra cirka 75 km.
  • Deponering stod 2016 för bara 0,7 procent av den totala behandlingen av hushållsavfall.

Källa: Avfall Sverige

Var med och förnya Sverige

Teckna ett elavtal med förnybar energi från sol, vind eller vatten.

Den här sidan uppdaterades 20 augusti 2018
E.ON Energilösningar