Som energibolag levererar vi energi till privatpersoner och företag, så att vardagen fungerar. I vårt uppdrag ingår också att se till att energin används på ett effektivt sätt. Genom att bygga ut dagens elnät, elektrifiera transporter och utveckla nya energilösningar, är vi med och driver omställningen till ett hållbart samhälle.

Våra verksamhetsområden

Energieffektivisering

Energieffektivisering handlar om att få mer nytta av energin. Det skapar konkurrenskraft för företagen och är nödvändigt för miljön. Vi bidrar till energieffektivisering i hela samhället genom bland annat energirådgivning och olika satsningar på hållbara städer. 

Hållbara transporter

Att göra våra transporter mer hållbara genom att minska användningen av fossila bränslen, är nyckeln till att lyckas sänka koldioxidutsläppen. Därför satsar vi på att göra det enklare att köra elbil.

Egen förnybar elproduktion

Både som privatperson och företagare kan du producera din egen förnybara el, från solkraft och vindkraft. Vi gör det möjligt för dig att bli så kallad mikroproducent, så att du kan göra en insats för miljön och spara pengar samtidigt.

El- gas - och värmeförsäljning

Vi producerar, distribuerar och säljer värme och kyla. Väljer du ett elavtal från oss får du automatiskt förnybar energi. Dessutom erbjuder vi gas till hemmet. Kort sagt, oavsett om du är privatperson eller företagare kan vi ta hand om hela ditt energibehov. 

Elnät

Som elnätsägare har vi ett ansvar att se till att alla som är anslutna till vårt elnät kan lita på att de får el, när och var de behöver det. Det gör vi genom att underhålla, bygga ut och utveckla våra elnät. På så sätt säkrar vi även en hållbar elförsörjning i framtiden. 

Fjärrvärme

Nästan all fjärrvärme genereras av förnybar och återvunnen energi. Dessutom är fjärrvärme både prisvärd och trygg. Inte så konstigt alltså att det är den vanligaste uppvärmningsformen. 


Innovation för ett hållbart samhälle

Vi satsar stort på innovativa energilösningar som bidrar till att driva samhället framåt och skapa en mer hållbar värld. Geotermisk fjärrvärme och lokala energisystem är några exempel. 

Elnätsinvesteringar

Vi satsar närmare 16 miljarder kronor år 2020-2023 på att bygga ut och förnya Sveriges elnät. Vi ökar kapaciteten, förebygger avbrott och tar fram nya lösningar. Att investera är nödvändigt för att säkra en hållbar elförsörjning, idag och i framtiden.

Värmeinvesteringar

Fjärrvärme spelar en central roll i ett hållbart samhälle. Därför stärker och utvecklar vi fjärrvärme, men också fjärrkyla, på olika håll i Sverige. I samarbete med kunder, kommuner och andra aktörer utvecklar vi lösningar för den hållbara staden.