Verksamhetsområden

Vi för ständigt dialog för att skapa förutsättningar för framtidens hållbara energilösningar. Detta är våra fokusområden.

Energieffektivisering

Energieffektivisering handlar om att få mer nytta av energin. Klimatkrav och krav på att vara konkurrenskraftig gör att energin måste användas mer effektivt.

Hållbara transporter

Vi satsar på hållbara transporter. Mindre fossila bränslen i fordonsflottan kommer att vara avgörande om vi ska kunna möta vår världs klimatutmaningar.

Förnybar elproduktion

Nu finns det möjlighet för elkunder att själva producera el för eget bruk med hjälp av mindre anläggningar. Ett viktigt steg i att skapa ett mer hållbart energisystem.

El, gas och värmeförsäljning

Ett hållbart samhälle bygger på att använda energin så effektivt som möjligt. Därför arbetar vi på E.ON med energieffektivisering och hållbara energilösningar.

Elnät

E.ON Energidistribution AB ansvarar för distribution av el till cirka en miljon slutkunder.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är bekvämt, prisvärt och tar vara på energi som annars skulle ha gått till spillo. Det är inte svårt att förstå att det är den vanligaste uppvärmningsformen.