Om E.ON | Verksamhetsområden - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Vi för ständigt dialog för att skapa förutsättningar för framtidens hållbara energilösningar. Detta är våra fokusområden.

Energieffektivisering

Energieffektivisering handlar om att få mer nytta av energin. Klimatkrav och krav på att vara konkurrenskraftig gör att energin måste användas mer effektivt.
Energieffektivisering

Hållbara transporter

E.ON satsar på hållbara transporter. Mindre fossila bränslen i fordonsflottan kommer att vara avgörande om vi ska kunna möta vår världs klimatutmaningar.
Hållbara transporter

Förnybar elproduktion

Nu finns det möjlighet för elkunder att själva producera el för eget bruk med hjälp av mindre anläggningar. Ett viktigt steg i att skapa ett mer hållbart energisystem.
Förnybar elproduktion

Våra vindkraftverk

Här finns E.ONs vindkraftverk och vindkraftsprojekt i Norden och Polen.
Våra vindkraftsverk
E.ON Wind

El, gas och värmeförsäljning

Ett hållbart samhälle bygger på att använda energin så effektivt som möjligt. Därför arbetar vi på E.ON med energieffektivisering och hållbara energilösningar.
Våra produkter och tjänster

Elnät

E.ON Energidistribution AB ansvarar för distribution av el till cirka en miljon slutkunder.
Elnät
E.ON Energidistribution (nät)

Fjärrvärme

Fjärrvärme är bekvämt, prisvärt och tar vara på energi som annars skulle ha gått till spillo. Det är inte svårt att förstå att det är den vanligaste uppvärmningsformen.
Fjärrvärme
E.ON Värme