Historien om Krafttag

I mars 2005 deklarerade E.ON, eller Sydkraft som företaget då hette, ett viktigt löfte: Före utgången av 2010 skulle vi ha vädersäkrat 17 000 kilometer luftledning i skogsbygd. Vi kallade projektet för Krafttag.

Den 25 september 2010 var löftet vi gett kommuner, länsstyrelser och dess invånare uppfyllt. Investeringar på 12 miljarder kronor, eller över 35 000 kronor per berörd kund, för förbättringar i elnäten, hade bokstavligt talat plöjts ner i det svenska landskapet. 

Effekterna av Krafttag är tydliga, antalet avbrott har minskat med över 60 procent. Det har inneburit att leveranskvaliteten har förbättrats för över 266 000 av våra kunder.

Gudrun - orkanen som förändrade allt

I byvindar om 42 meter per sekund stormfälldes närmare 75 miljoner kubikmeter skog under orkanen Gudrun. Det motsvarar ungefär 250 miljoner träd. 260 000 kunder till dåvarande Sydkrafts drabbades av strömavbrott och 19 350 kilometer ledning var i behov att repareras. 2 180 kilometer ledning hade dessutom helt raserats och behövde byggas upp från grunden.

10 000 knäckta elstolpar

När Gudrun drog fram över landet knäcktes elstolparna som tändstickor och när stormen bedarrat stod E.ON framför uppgiften att byta ut över 10 000 knäckta elstolpar. Investeringsbeslutet om vädersäkring var förvisso stort, men inte svårt att fatta. I korthet var planen att vädersäkra mellanspänningsnätet och att trädsäkra regionnätet, så att alla större orter får minst en säker strömförsörjningsväg.

Störst nytta först

På fem år har vi vädersäkrat ledningar på en sträcka som motsvarar Ljungby till Rio de Janeiro – och tillbaka igen. Ljungby är dessutom den kommun där vi grävt ner mest elledning, närmare 1000 kilometer. Det var nämligen just denna kommun i Kronobergs län som drabbades allra hårdast av Gudrun. I länet som helhet har över 4000 kilometer vädersäkrats. Sverige är, som en jämförelse, 1800 kilometer långt.

Arbetstillfällen till bygden

Totalt har E.ON investerat 12 miljarder kronor sedan 2006 i säkrare elnät och fjärravlästa mätare och dessa affärer har till stor del gått till lokala företag. Den största delen har gått till lokala entreprenörer som hjälpt oss att gräva och lägga ner kabel, kabel som nästan uteslutande är tillverkad i Västergötland. Det är svårt att räkna om vår investering i arbetstillfällen, men det är helt klart så att många årsarbeten har skapats, främst på mindre orter.

Vi fortsätter investera

Effekterna av Krafttag talar sitt tydliga språk, vilket innebär att vi kommer fortsätta vädersäkringen, men i en något lugnare takt. Redan innan Krafttag gick i mål, hade vi gjort upp planer för fortsatta investeringar i näten och för ökat underhåll av våra anläggningar. Detta är ett projekt vi kallar Underverket.

Krafttagsfakta

  • Krafttag har vädersäkrat 17 000 kilometer ledning för 12 miljarder kronor. Mer än 266 000 kunder har fått säkrare elförsörjning. Investeringen uppgår till cirka 35 000 kronor per berörd kund.
  • När luftledning byts till jordkabel måste det också byggas nya nätstationer. Totalt har vi byggt 9 000 nya nätstationer.
  • Under högsäsong grävde vi ner 600 kilometer i månaden. Som mest var över 500 grävmaskiner igång samtidigt. Totalt har Krafttag inneburit över 5 000 manårs arbete!
  • Av hela Krafttags omsättning på 12 miljarder är 90 procent varor tillverkade i Sverige eller arbete som utförs i Sverige. Det har gynnat ekonomin och skapat många arbetstillfällen.
  • Under Krafttag har E.ON i snitt betalat ut 9 miljoner kronor varje arbetsdag, i fem år.
  • När vi raserat de gamla luftledningarna har sammanlagt 10 000 hektar skogsmark åter kunnat odlas av markägarna.
  • Drygt 250 000 stolpar har raserats och skickats till Norrköping för att bli fjärrvärme. Hade man lagt dessa stolpar efter varandra från Ljungby och söderut, hade man nått till Rom.
  • När vi grävt ner de nya ledningarna har vi tecknat 100 000 avtal med markägare.
  • I delprojektet Trädsäkring, där regionledningarna trädsäkrats, har vi fällt och ersatt träd på runt 10 000 olika fastigheter som var och en haft ett unikt avtal.