Svenska kraftnät tog beslutet för att inte bryta mot reglerna kring fri handel mellan EU:s medlemsländer. För oss i Sverige innebär uppdelningen i elområden att priserna på el nu skiljer sig i olika delar av landet.

I södra Sverige är elen dyrare när det är underskott på el. I norr är den billigare när det är överskott.

Så påverkas du av uppdelningen

På den nordiska elbörsen Nord Pool finns aktuella elpriser i Sverige för olika elområden.

Vad ska du göra?

Har du ett elavtal med fast pris i 1, 2 eller 3 år, gäller samma pris bindningstiden ut. När det är dags att förnya ditt avtal, kontaktar vi dig och hjälper dig att välja rätt.

Har du rörligt elpris, påverkas det redan. Hur mycket det skiftar beror på vilket elområde du tillhör.

Så här tycker vi

En uppdelning i fyra elområden har lett till en splittrad marknad som är svår att hantera. Samtidigt vill vi ha en integrerad elmarknad med fri konkurrens. Därför är det viktigt att investera i överföringskapacitet, så att elen kan transporteras enklare och snabbare söderut.