apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Sol och frost i skog

E.ON Värme - Fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och står för drygt hälften av all uppvärmning. Det är inte svårt att förstå; fjärrvärme är bekvämt, prisvärt och tar vara på energi som annars skulle ha gått till spillo.

E.ON erbjuder fjärrvärme på drygt 20 orter i Sverige och varje år producerar vi värme till cirka 22 000 kunder. Många av dem är fastighetsägare, vilket innebär att alla deras hyresgäster också får sin värme från oss. Vi gör livet varmt och skönt för hundratusentals människor varje dag!

Hållbarhet är grunden i vår verksamhet och i produktionen av fjärrvärme utvinner vi energi ur resurser som annars skulle ha gått förlorade. Det kan till exempel vara biprodukter från skogs- och sågverksindustrin, spillvärme från industrin och avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas.

Via fjärrvärmenäten kan våra kunder också dela med sig av energi till varandra. Om en kund har överskott på värme, till exempel värme från produktion, kylmaskiner, solfångare osv, kan denna levereras in till fjärrvärmenätet och göra nytta hos en annan kund. På så sätt energieffektiviserar vi tillsammans och sparar på jordens gemensamma resurser.

Så här fungerar fjärrvärme

Film från Svensk Fjärrvärme

Den här sidan uppdaterades 29 mars 2017 av E.ON Värme