Här finns alla våra vindkraftparker och vindkraftsprojekt. Klicka på länken här bredvid och välj park/projekt i listan för att läsa mer om var de är placerade, status i projekten och så vidare.

Maglarp och Svante var först ut 

Projekt Maglarp

1981 byggde E.ONs föregångare Sydkraft Projekt Maglarp strax utanför Trelleborg, som med sin maxeffekt på 3 MW då var världens största vindkraftverk. När Maglarp hade producerat 36 GWh under 12 års tid innebar detta ett världsrekord, som höll sig ända till 2002. Projekt Maglarp gav både mersmak och viktiga erfarenheter att arbeta vidare med, såsom buller och höga driftskostnader. När Maglarp stängdes av för gott den 24 maj 1993 hade det producerat 36,7 GWH under 27 893 timmar i nätansluten drift. Därmed var Maglarp det vindkraftverk i världen som producerat mest el och drog sig tillbaka med flaggan i topp.

Vindkraft på äng

Projekt Svante

I skandinaviska vatten har vi numera jätteparken Rödsand och dess mindre efterföljare Kårehamn. Dessa miljardinvesteringar härstammar från Projekt Svante, som var ett av världens första vindkraftverk till havs när det uppfördes 1991 utanför Sölvesborg. Med sina 220 KW byggdes Svante främst för demonstrera vindenergins möjligheter till havs. Tidigare ansågs vindkraft till havs som alltför svårt och kostsamt, men Svante visade på flera positiva faktorer. Exempelvis blev påverkan på fågel och fisk förhållandevis liten och att de starkare och jämnare vindförhållandena har gjort produktionsnivån högre än väntat. Svante togs ur drift 2004 och monterades ner knappt tre år senare.