Vind | Vindkraftverkens påverkan på omgivningen - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Vindkraftverk på äng

”Hur påverkar vindkraftverken oss som bor i närheten?”

Frågorna är många när det gäller att bo i ett område med vindkraft. Visserligen känner de flesta väl till vindkraftens fördelar, men samma personer frågar sig samtidigt hur vindkraftverken påverkar just dem? Projektledare Anne Frandsen, som arbetat med flera av E.ONs större vindkraftprojekt, svarar på några vanliga frågor hon brukar få. För att lösa klimatfrågan behövs givetvis olika energilösningar, exempelvis vindkraftverk. Men bryr ni er om att våra trakter påverkas?

Jag är den första att skriva under på att det blir en lokal påverkan. Och det är just den vi undersöker och sammanställer innan ett beslut att bygga kan tas. Men frågan som samhället måste ställa sig är huruvida denna påverkan kan anses vara acceptabel eller inte. Trots allt vill de flesta av oss ha varmt hemma, lampor som lyser och en dator. Tyvärr har den komforten alltid ett pris.

Hur kan E.ON avgöra om påverkan är OK?

Det är inte vi som avgör huruvida påverkan är godtagbar, tvärtom är det länsstyrelsen och till sist kommunen som avgör detta när de ger tillstånd till att ett vindkraftverk får byggas eller inte. Samtidigt vill jag gärna understryka att ett vindkraftverks lokala påverkan måste vägas mot nyttan på det globala planet. Gör vi inte den jämförelsen kan vindkraftverken vara svårmotiverade.

Du erkänner alltså att det blir en påverkan. Hur mycket störs de boende av exempelvis ljudet?

Det finns en gräns för hur mycket ett vindkraftverk får höras vid det närmsta huset. Den gränsen ligger på 40 decibel precis utanför huset. Detta så kallade gränsvärde skulle kunna jämföras med ljudet från ett modernt kylskåp eller en dator. Låt mig här lyfta slutsatsen från vetenskapliga studier som visar att 76 procent av de människor som utsätts för en ljudnivå mellan 37,5 och 40 decibel menar att de kan uppfatta ljudet, medan endast 6 procent upplever att de störs. Då ljudnivån sjunker under 37,5 reagerar 3 till 4 procent negativt på ljudet. En gemensam slutsats från flera studier är att ljudet från en vindkraftpark säkert kan uppfattas som störande, men att störningsgraden främst påverkas av det visuella intrycket och den personliga attityden gentemot vindkraft.

Men det pratas ju om ett lågfrekvent buller eller infraljud. Är inte det direkt farligt?

Det stämmer att höga nivåer av infraljud kan leda till stress och i vissa fall även inlärnings- och sömnsvårigheter. För att motverka detta har regler satts upp gällande ljudnivåer vid bostäder som ligger i nära anslutning till vindkraftparker och därmed skyddas alla närboende från höga nivåer. E.ON Vind följer riktvärdet om 40 decibel, vilket är bestämt av FN-organet World Health Organisation, WHO.

När det gäller säkerhet är ju så kallade iskast något att vara rädd för. Vad säger du om det?

Om en isbit från ett vindkraftverk skulle träffa någon skulle det kunna vara farligt och därför finns det i dag möjlighet att bygga in sensorer i våra verk. Om det skulle bildas is känner verken av detta och så stoppas de.

Men ljusen på verken kommer väl att lysa upp himlen rejält och störa dem som ska sova?

När det gäller ljusen finns det i dag olika tekniska lösningar för att de inte ska störa. Ett sådant sätt är att installera sensorer som gör att verken bara tänds när ett plan passerar på en viss höjd. Då är verken mestadels helt släckta och syns inte nattetid.

E.ON återkommer hela tiden till miljöfrågan, men ni hugger ner en hel del skog. Det påverkar väl också klimatet negativt?

Om vi tittar på våra befintliga vindkraftområden har vi huggit ner ungefär 5 000 kvadratmeter skog per vindkraftverk. Om vi jämför detta med den totala ytan som vindkraftverket behöver för att nyttja vinden optimalt utgör detta avverkade område bara några få procent. Att säga att det är obetydligt vore givetvis fel, men jag tror att vi kan säga att det är en ganska liten del.

Det sägs att det går åt en hel del energi för att bygga ett vindkraftverk. Sparar man något på att bygga ett verk?

Ekvationen är enkel: det tar ett drygt halvår för ett vindkraftverk att producera den energi som gått åt för att tillverka vindkraftverket.

Anne Frandsen
Anne Frandsen
Den här sidan uppdaterades 17 maj 2018
av E.ON Wind