Vind | "Vill E.ON något annat än tjäna pengar?" - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Vindkraftverk vid nypon

”Vill E.ON något annat än att tjäna pengar?”

Klimatfrågan och att vindkraftverk är en bra lokal lösning nämns ofta i samband med E.ONs projekt. Handlar det egentligen inte främst om att tjäna pengar? E.ON Winds Roland Flaig, som ansvarar för drift och underhåll, reder ut det hela.

Vindkraften är subventionerad av staten. Är det rätt att skattebetalarna betalar E.ONs vinster?

Det är sant att de förnybara energislagen stöttas genom så kallade elcertifikat. Detta innebär att alla som producerar förnybar energi även får ett elcertifikat som de kan sälja vid sidan av den el de producerar. Orsaken till det är att den förnybara energin är dyrare att producera än vad det är att elda upp de fossila bränslen som ligger lagrade i marken.

Hur mycket får var och en av oss betala för de där certifikaten?

I dag ligger priset för dessa omkring 30 öre per kWh producerad el. Eftersom den förnybara elen fortfarande utgör en relativt liten del av den totala produktionen betyder det att alla landets kunder betalar mellan 5 och 6 öre extra per kWh, vilket blir sisådär 300 kronor per år extra för en villaägares hushållsel. De pengarna stöttar svensk vindkraft, småskalig vattenkraft och biobränslen – allt det som vi och världen mår bättre av än fossila bränslen.

Det säger sig ju självt att det inte bara handlar om miljön och att pengar är inblandade. Hur mycket tjänar ni på vindkraften?

Vi sticker inte under stol med att vi tjänar pengar på den energi vi producerar. Men faktum är att vi under förra året och i år investerar mer i vindkraft i Norden än vad vi tjänar på den: 1 miljard konor förra året och lika mycket i år. Så några snabba klipp är det inte tal om. Tvärtom handlar det om långsiktiga investeringar.

Att vi sedan tjänar pengar ger många vinster för samhället: E.ON har flera tusen anställda i Sverige som är glada att ha ett jobb att gå till. Företaget betalar dessutom skatt i Sverige och som sagt vi investerar även mångmiljardbelopp i Sverige.

Vad är viktigast i slutänden för E.ON, miljön eller pengarna?

Återigen: Visst tjänar vi pengar på vindkraft. Det är en del av vår affärsidé, men det är inte därför landets politiker har beslutat att vindkraften ska byggas ut. Skälet till detta är ett enda: Världen behöver mer förnybar energi. Och som jag sagt tidigare; förnybar energi är något bra och något som hela vår jord tjänar på.

E.ON tjänar pengar på vindkraft, men vi som bor här får inte ta del av den vinsten. Varför betalar inte E.ON ut så kallad Bygdepeng?

Vi anser att våra vindkraftverk bidrar till ett bättre samhälle på ett antal sätt. För det första ökar vi tack vare verken mängden förnybar energi i världen. För det andra betalar vi skatt, och vi erbjuder tusentals människor arbete inom E.ON och även hos våra leverantörer. Sist men inte minst investerar vi miljarder i Sverige, vilket också ger stora fördelar.

Att däremot betala för att få bygga dessa vindkraftverk säger vi nej till. Som vi ser det är den stora frågan om vindkraftverkens lokala påverkan är acceptabel eller inte. Den frågan prövas av länsstyrelsen och av demokratiskt valda politiker i kommunen. Detta varken bör eller kan påverkas av huruvida vi betalar eller inte för att bygga vindkraftverken.

Roland Flaig
Roland Flaig
Den här sidan uppdaterades 9 mars 2017
av E.ON Wind