Partners

Fastighetsägare med Visel

För fastighetsägare som har visel i sina lägenheter och/eller lokaler.

Hantering av nycklar

Begär en ny eller förnya en existerande nyckel.

Installatörer

Här kan du som installatör bland annat göra föranmälningar, färdiganmälningar samt följa statusen på dina ärenden.

Leverantörer/Entreprenörer

Läs mer om vad vi efterfrågar, vilka krav vi ställer och hur du kan delta i våra upphandlingar.

Projektnavet

Här administrerar du, som är entreprenör/partner till E.ON, de projekt du deltar i.

Säljwebben

För dig som jobbar med försäljning av E.ONs produkter och tjänster.

Web-PM 3.0

För dig som är underhållsentreprenör åt E.ON Värme.