Ska du utföra arbete eller ändringar i en värmeinstallation? Här ser du hur processen med att göra ändringar fungerar och anmäler ett kommande arbete hos oss.

Så här fungerar processen

  1. Fastighetsägaren kontaktar en behörig värmeinstallatör som innehar intyg för aktuell svets- och lödmetod.

  2. Installatören eller fastighetsägaren anmäler arbetet via formuläret nedan senast tre veckor innan arbetet ska utföras.

  3. E.ON granskar och godkänner anmälan.

  4. Fem dagar innan det planerade arbetet bokar installatören en tid med E.ON för nedmontering av mätare och kontroller. Dessa monteras igen efter arbetet slutförts.

  5. Fjärrvärmekretsen provtrycks tillsammans med en kontrollant från E.ON som kvalitetssäkrar installationen. Tid för provtryckning bokas fem dagar innan.

  6. Installationen driftsätts

Tekniska bestämmelser

Här hittar du regler för utförande och drift av fjärrvärmeinstallationer i byggnader och anläggningar.

Lokala regler för fjärrvärme

För att fjärrvärmen ska fungera på bästa sätt är det viktigt att du läser igenom anvisningarna just på din ort.

Undrar du över något?

Hör av dig till oss om du har frågor om processen för att ändra en befintlig värmeinstallation.

Anmäl kommande arbete

Vi behöver få viss information inför arbetet som ska göras. Tänk på att arbetet alltid kräver giltig svets- och lödlicens.

Fyll i information om arbetet

Vilken typ av fastighet gäller det?
Vad ska utföras?

Kundinformation

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.