Information och anvisningar

Anslutningsavgifter

Så gör du för att ansluta ett hus till elnätet eller fixa en tillfällig elanslutning, så kallad byggel.

Hantering av anslutningsärenden

Så här jobbar vi på E.ON Energidistribution med anslutningsärenden.

E.ONs tekniska anvisningar

Vi använder gemensamma regler i branschen för allt elarbete. Anvisningen är framtagen av Svensk Energi.

Elnätsavgiften

Välj rätt elnätsabonnemang och huvudsäkring och gör stora kostnadsbesparingar.

Produktion

Här ser du vad som gäller vid installation och hur märkning ska ske.

Reservkraft

All installation av reservkraftsanläggning ska alltid föranmälas till nätägaren.

Strömtransformatormätning

För lågspänningsanläggningar med mätarsäkring ≤ 80A samt ≥ 1200A krävs strömtransformatormätning.