Högtrycket fortsätter

De senaste månaderna har det, med tanke på ärendeinflödet, varit bråda tider för många. Framför allt kretsar det kring sol. Varje månad överträffar våra djärvaste prognoser kring nya solcellsanläggningar.

Det är en positiv utveckling för förnybar energi, men tyvärr finns en baksida. Vi jobbar hårt för att hinna med föranmälningarna, ändå är väntetiden lång. Läs mer om vad vi gör för att halvera ledtiderna.

Så här föranmäler du

Här hittar du ett urval av de frågor som vi får in från dig som installatör.

Utskriftsversioner

Alternativ lösning

Även om elnätet begränsar utmatningen av solel finns möjlighet att dra nytta av produktionen för eget bruk.

Högt tryck på solel

Intresset för solceller är skyhögt. Det märks i inflödet av för­anmälningar som aldrig varit så högt som nu.

Kontrollera mät­platsen

När en anläggning byggs om för solceller räknas det som en större förändring. Det betyder många gånger att mät­platsen behöver uppdateras till dagens krav.

Säkra dragtråden

Ett återkommande problem när man använder kabelskyddsrör är att dragtråd saknas. Det sinkar avsevärt arbetet för entreprenören när detta måste lösas på plats.

Jorda rätt

Att jorda anläggningar som mäts med strömtransformatorer är både viktigt och annorlunda. Här får du veta mer.

Nytt i föreskrifterna

Den 1 december 2022 ersätter de nya föreskrifterna ELSÄK-FS 2022:1-3 de tidigare föreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1-3. Här redogör vi för nyheterna. 

Nytt i föranmälan

Nu är det snart dags för den efterlängtade funktionaliteten med att kunna se och arbeta i företagets ärenden. Funktionaliteten kommer lanseras i början av oktober.

Här samlas trådarna ihop

Du har lämnat din färdiganmälan, E.ONs entreprenör har varit på plats, kunden ser fram emot att få flytta in eller att ta sin nya solcellsanläggning i drift. 

Anslutningstekniker 

För att hinna med den ständiga strömmen av nya föranmälningar rekryteras allt fler anslutningstekniker till E.ON. Vad är deras största utmaning?