Ljust för solceller

Vi hoppas att du hinner njuta av härliga sommardagar. Även elproduktionen mår bra av solljuset och intresset är fortsatt stort för solcellsanläggningar. Vi lyfter i dag två nya soliga vägledningar som förhoppningsvis kan ge stöd för ditt arbete.

Nytt är också att där man installerar solceller på en anläggning som har vår nya generations elmätare, behöver vi inte åka ut och byta mätaren innan anläggningen får driftsättas. Vi har koll på om mätaren ska bytas eller ej samt om några andra åtgärder krävs innan driftsättning. Därför måste ni fortsatt invänta att vi gett ett godkännande att driftsätta anläggningen vilket sker genom ett SMS/mejl till kunden där det framgår att ärendet är klart.

Så här föranmäler du

Här hittar du ett urval av de frågor som vi får in från dig som installatör.

Utskriftsversioner

Föranmälan utvecklas ytterligare

I början av april lanserades den nya Föranmälan. Även om de flesta förbättringarna landade väl, blev inte allt som det var tänkt. Nu är utvecklingsarbetet i full gång för att göra verktyget ännu vassare och ännu mer anpassat för de behov som finns. Vi är tacksamma för all den återkoppling som vi har fått.

Här får du råd om effekt

Ska du föranmäla en ny solcellsanläggning? Funderar du på vilken effekt du ska ange? Då får du vägledning i denna artikel och i ett nytt branschdokument.

Underlätta för ärendet

På många föranmälningar som skickas in till oss behöver vi en situationsplan för att kunna påbörja ärendet.  Här får du tips och råd för tre specifika situationer.

Fler anmälda elolyckor

Under förra året ökade anmälningarna av elolyckor med nio procent och tillbuden med 13 procent. Det visar Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor. 

Här är nyheterna i IBH21

Nu gäller IBH21 vid anslutning av högspänningsanläggningar till elnätet. IBH21 har ersatt tidigare version IBH14. Läs här om vad som är nytt.

Ny guide för mätning av solel

Fungerar befintlig mätplats för de nya solcellerna? Nu finns ”Granska mätplatser - guide för solcellsleverantörer om behov av åtgärder” som ett stöd i samband med installationer.

Nytt för starkströmsanläggningar

Elsäkerhetsverket har beslutat om tre nya föreskrifter gällande starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 2022:1-3). En större förändring är nya krav på dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll.

Förstärker Anslutning

Din föranmälan tas om hand av våra anslutningstekniker som lotsar ärendet från start till mål och hjälper till med tekniska frågor. Möt Simona och Andreas som är nya på jobbet. 

Stoppar strömstölder

I stort sett varje dag upptäcks en olovlig energiavledning. Någon har medvetet kopplat för att stjäla ström. Men det finns också fall som sannolikt beror på ren okunskap vid installationen.

Algoritm flyttar energin

En algoritm från ett avslutat projekt på Österlen kan nu sänka kostnaderna för hyresgäster i Malmö. Det handlar om att flytta energi i tiden med ett dynamiskt och smart energisystem.