Tack för i år

Så närmar vi oss jul återigen. Tack för ett gott samarbete under 2021. 

Tillsammans gör vi det bättre och tryggare för vår gemensamma kund. I våra tekniska anvisningar hittar du mycket värdefull information och vi svarar gärna när du söker dialog.

En liten julklapp är att en ny plattform för Föranmälan snart kommer att lanseras. Den ska underlätta ditt arbete, och inte minst göra det smidigare att logga in. 

Vi önskar dig härliga helger framöver!

Så här föranmäler du

Här hittar du ett urval av de frågor som vi får in från dig som installatör.

Utskriftsversioner

Nu kommer en ny enklare Föranmälan

Äntligen. Nu kommer snart en helt ny webbversion av Föranmälan. Den ger dig en mycket bättre inloggning. Dessutom får du bland annat möjlighet att anmäla flera ärenden samtidigt.

Nya krav för att föranmäla solel

Numera är det krav på att ett installationsdokument ska skickas in tillsammans med föranmälan vid installation av solceller. Dokumentet ska vara signerat av anläggningsinnehavaren samt den elektriker som gör installationen.

En komplett föranmälan

För att kunna behandla föranmälan måste en del viktig information finnas med. Exempelvis var anslutningspunkten ska vara.

Behov av tillfällig anslutning?

Det byggs och renoveras mycket och tillfälliga anslutningar är efterfrågade. Tänk på att för event- och byggström får endast skåp avsedda för ändamålet användas.

Ett avgörande moment i elinstallationen

Hur undviker vi de tre största orsakerna till att det inte går att ansluta kunden när du vill? Enkelt. Håll koll på kabelskyddsrören.

Bättre underlag till entreprenören

För att undvika eventuell osäkerhet vid anslutningen kommer installationsmedgivandet framöver att även skickas till den entreprenör som E.ON har avtal med i aktuellt område. 

Därmed får entreprenören kunskap om vad som har överenskommits med dig som är elinstallatör. Förhoppningsvis underlättar det ytterligare anslutningsprocessen.

Viktigt med dialog

Det är skönt att vara snabb, men inte alltför snabb. På senare tid har vi fått en del bekymmer med solcellsanläggningar som byggts i förtid.

Nya möjligheter för delning av energi

Vid årsskiftet kommer nya möjligheter för att bygga interna elnät för delning av energi. Fortfarande är en del oklart hur reglerna ska tolkas.

Extra hjälp för företag

Vi har tagit fram en hjälp för att hitta rätt alternativ för företag som vill nyansluta eller utöka sin anslutning. Våra företagssidor omfattar både låg- och högspänning.

Lyckat med digitala träffar

Det digitala formatet för installatörsträffarna har varit lyckosamt. Vi fortsätter därför upplägget med digitala installatörsträffar nästa år.

Kraftringen Service ansvarar i Norra Skåne

E.ON byter vid årsskiftet huvudentreprenör i området Norra Skåne. Det blir Kraftringen Service AB som kommer att ansvara för utförande av kundnära tjänster i fält. Arbetssätt gällande rutiner och kontakter kommer att ske på samma sätt som tidigare.

Upphandlingen gäller för 2022–2025 och omfattar bland annat anslutning, utsättning och felavhjälpning. Enda skillnaden efter den 1 januari 2022 är att det är personal från Kraftringen Service AB som ni kommer att möta i fält. Personalen kommer som tidigare att ha en tilläggsmarkering på bland annat fordon som informerar om att de arbetar åt E.ON.

Karta där Kraftringen service tar över
I det här området tar Kraftringen Service AB från och med årsskiftet hand om kundnära tjänster i fält.