Elsäkerheten kommer alltid först

Hösten är här med vardag och kyligare väderlek. Däremot kan det ibland hetta till kring tolkningar av regler och bestämmelser. Vår linje är att utförande enligt standard gäller, kompletterat med våra tekniska anvisningar och tekniska bestämmelser.

Tillsammans bidrar vi då till färre elolyckor och tillbud. På köpet får vi effektivare anslutning och en nöjdare gemensam kund. Det är dagens röda artikeltråd.

Så här föranmäler du

Här hittar du ett urval av de frågor som vi får in från dig som installatör.

Utskriftsversioner

Allt för många bomåkningar

Antalet bomåkningar har ökat markant. Ett problem som vi kan lösa tillsammans.

Det här kan du göra mot bomåkningar

Därför sker elolyckor

Elsäkerhetsverket har släppt sin senaste rapport om elolycksfall. Tre av fyra av fallen har en gemensam nämnare.

Vanligaste orsaken till elolyckor

Kontakt sökes

Innan du beställer ett ställverk till din kund är du välkommen att kontakta oss för en genomgång av förutsättningarna. Med en bra diskussion eliminerar vi eventuella problem.

Standard för ställverk

Här har solen sina fläckar

Oanmälda solcellsanläggningar, skyltar som saknas och elkopplare som sitter så långt bort att det skulle krävas meterlånga armar för att nå den från mätaren. I de här fallen har även solen sina fläckar.

Fem punkter för säker anläggning

Regler och undantag

När får du bygga ett internt ledningsnät? Krävs koncession för ledningen eller inte?

Krav på tillstånd

Håll koll på gamla ärenden

Gamla ärenden där inget händer tar fokus från de aktuella. Nu rensar vi. Gäller det dina ärenden?

Så här rensar vi ärenden

Nytt grepp halverar handläggningen

I slutet av 2020 påbörjades en förändringsresa med målet att synliggöra arbetet på lokala E.ON-kontoren och korta ner handläggningstiderna för anslutningsärenden. Den har redan gett bra respons.

Ett led mindre

Tillsyn av kabelförläggning

Elsäkerhetsverket har genomfört ett tillsynsprojekt för att bland annat kontrollera regelefterlevnaden vad gäller kabelförläggning i mark.  Myndigheten gjorde ett antal anmärkningsvärda noteringar.

Det här noterade Elsäkerhetsverket

Tommy går vidare

Under mer än 30 energirika år har Tommy Björk sett hur branschen utvecklas. Han har varit med om avreglering, nya affärssystem och stormar. Nu börjar en ny resa.

Tommys resa