Installatörsträff väntar

Snart är det äntligen dags för våra installatörsträffar som inträffar den 24 respektive 31 mars med start klockan 10. Under träffen kommer vi att diskutera de senaste nyheterna i branschen.

Under hösten var intresset stort, vilket ledde till många nya föranmälningar och därav längre handläggningstider. Genom ert hårda arbete har vi lyckats jobba ikapp ett stort antal ärenden, och vi jobbar fortsatt på att korta hanläggningstiderna.

Vi är tacksamma för att du lämnar kompletta underlag med bland annat situationsplaner och att vi får in den underskrivna blanketten med frekvenssvarsinställningar gällande solcellsärenden. Detta underlättar vår hantering avsevärt. 

Vi ses på installatörsträff! Välkommen!

Kontrollera mätplatsen

Nya levnadssätt och ny teknik förändrar förutsättningarna för vårt boende. Den standard som gällde när huset en gång byggdes är inte självfallet den norm som vi bör använda i dag.

Ny utgåva med teknik

Håll utkik. En ny utgåva av E.ONs tekniska anvisningar är under utarbetande. Denna gång i en rejäl omarbetning med en separat skrift för lågspänning och en för högspänning.

Hjälp med högspänning

Jobbar du med installationer av högspänning? Då kan det vara Markus Leinonen som du pratar med.

Solceller en väsentlig förändring

Det är en väsentlig förändring i anläggningen att komplettera den med produktion. Den bedömningen gör Elsäkerhetsverket som här preciserar vad det innebär.

Batterier, reservkraft och UPS

Med teknikens frammarsch flyter lätt användningsområden ihop och det kan vara svårt att veta hur man ska agera och vad som behöver kontrolleras innan installation. 

Fritt fram vid felsökning

Kunden har ansvar för sin elanläggning, men på mätplatsen sitter plomber som förhindrar tillsyn. Hur löser man den ekvationen?

Minskade köer

Toppen med föranmälningar i höstas innebar längre väntetider än normalt. Nu har vi kunnat beta av på antalet ärenden och minska köerna. Fortsatt dominerar solcellsanslutningar.

Skillnad på konsumtion och produktion

Elkunden köper en solcellsanläggning men får besked att elnätet först måste förstärkas innan det går att mata ut el. Varför det? Är kabeln olika stor?

Snabbare hantering 

Vi automatiserar för att bli snabbare. Då måste Föranmälan vara rätt ifylld när vi får in den.

Så här föranmäler du

Här hittar du ett urval av de frågor som vi får in från dig som installatör.