1. Partners
  2. Installatör
  3. Bransch.nytt

Bransch.nytt – december 2019

Tack för ett gott samarbete

Vi började 2019 med stormen Alfrida och avslutar förhoppningsvis med en ljuvlig jul och ett gott nyår. Däremellan har vi jobbat intensivt både för att underlätta anslutningsärenden och för elsäkerheten. Vi är tacksamma för allt det goda samarbete som vi har haft.

Några tendenser har varit tydliga under året:

  • Installationer av solceller har fortsatt att accelerera, både av mindre som större anläggningar.
  • Elektrifiering är en förutsättning för det hållbara samhället, med el som ersätter fossila bränslen vid transporter och i industriella processer.
  • Befolkningstillväxt och företagstillväxt har i vissa regioner lett till brist på elnätskapacitet. Det är en utmaning som i Skåne nu har fått en lösning. Mer om det i dagens Bransch.nytt som också berättar om elkundernas nya möjlighet att få koll på sin elförbrukning i realtid.

Tack för det här året! Vi önskar dig riktigt goda jul- och nyårshelger.