1. Partners
 2. Installatör
 3. Bransch.nytt
 4. Ange rätt effekt

När du föranmäler en anläggning för mikroproduktion är det intressanta för vår del hur mycket effekt som växelriktaren kan mata ut. Det är den effekten som vi gör beräkningar och kontroller efter samt som vi avtalar med kund om.

I Svensk Energis handbok ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet – ALP” samt i våra tekniska villkor beskrivs vilka effekter som är möjliga med olika storlekar på mätarsäkringarna. Effekten som kan matas ut från växelriktaren får aldrig vara större än vad mätarsäkringen för anläggningen medger, undantag gäller för de anläggningar som är ombyggda med separata säkringar för produktion och konsumtion (max 63A).

När kunden vill installera mikroproduktion med till exempel solceller framgår det i ditt installationsmedgivande vilken effekt som gäller samt förutsättningarna för installationen. Detta framgår även av den information och tilläggsvillkor som vi skickar till kunden.

Exempel

 • Växelriktare 17 kW. Solceller 19 kW. Mätarsäkring 25 A.
  Föranmäls som 17 kW då det är den effekten som växelriktaren kan mata ut och det tillåts på 25 A.
 • Växelriktare 15 kW. Solceller 11 kW. Mätarsäkring 16 A.
  Solcellerna kan inte ge mer än 11 kW och föranmälan ska således göras på 11 kW.
 • Växelriktare 15 kW. Solceller 17 kW. Mätarsäkring 16 A.
  Då en mätarsäkring på 16 A endast tillåter 11 kW måste växelriktaren ställas in så att detta är den maximala effekten som växelriktaren kan producera. Föranmälan görs på 11 kW. Ett alternativ här är att bygga om anläggningen så att man har separata säkringar för konsumtion och produktion för att då kunna producera 15 kW men behålla sina 16 A som mätarsäkringar. Hur du gör detta kan du läsa i våra tekniska anvisningar.