Det blir allt vanligare att privatpersoner och företagare själva vill producera sin egen el, i första hand för eget bruk och som ett komplement till den el som tas ut från elnätet. 

Installationen ska utföras enligt gällande standarder, föreskrifter och anvisningar. En av dessa är Energiföretagens handbok ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet – ALP” som 2018 ersatte tidigare ”Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – Mikro”.

I ALP samt i E.ONs tekniska villkor beskrivs förutsättningar för anslutningen och vilka effekter som är möjliga med olika storlekar på mätarsäkringarna. De dimensioneringsaspekter som anges i handboken är vägledande för beräkningar för anslutning av produktion och avgörande är befintlig nätstyrka och nödvändiga förstärkningsåtgärder för att kunna ansluta den önskade produktionsanläggningen och fortsatt hålla en fullgod nätleverans till samtliga kunder.

”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet – ALP” kan köpas från Energiföretagen i Sverige och kostar 1 275 kronor exklusive moms.