Bransch.nytt | Åtta vanliga brister - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Solcellsinstallation

Åtta vanliga brister

– Vi ser vid våra besiktningar att fyra av fem installationer av solcellsanläggningar har brister. De innebär risk för kortslutning, bränder, ljusbågar eller att plåttak, hängrännor och stuprör kan bli strömförande, säger Tomas Ekman, riskspecialist på Länsförsäkringar.

– När vi tittar på internationell skadestatistik från länder där solceller funnits länge och i större omfattning, ser vi att 40 procent av alla solcellsbränder orsakas av dåliga installationer.

Saknar erfarenhet

En orsak till antalet påtalade brister är att många solcellsinstallationer sker på lantbruk där det ställs extra hårda krav på elinstallationerna. De solcellsföretag som varit först ut på marknaden har inte tillräcklig erfarenhet av det regelverk som gäller för lantbruk.

– Elinstallationsföretagen har andra kunskaper. Det är därför positivt att fler auktoriserade elinstallatörer med bredare erfarenhet arbetar med solcellsinstallationer i dag, säger Tomas Ekman.

Fel förläggning och fel produkter

De flesta brister Länsförsäkringar har sett är på likströmsidan (DC), men de förekommer även på växelströmsidan (AC). Framför allt handlar det om att kablage är felaktigt förlagt och det är inte alltid korrekt material som har använts. Exempelvis används produkter för växelström på DC-sidan. 

Det här brister

Här är de vanligaste bristerna som Länsförsäkringar framhåller:

  • Löst hängande kablar åtkomliga för barn 
  • Kablar som dras genom taket på felaktiga sätt eller ligger oskyddade
  • Kablar som kläms mellan takpannor eller viks runt vass plåt
  • Oskyddade kablar där gnagare kan nå dem
  • Växelriktare som placeras felaktigt
  • Tunga anläggningar på gamla tak
  • Installationer på tak vars förväntade livslängd är kortare än vad solpanelerna är tänkta att vara i drift
  • Överspänningsskydd saknas som hindrar åskrelaterade och andra störningar som riskerar att slå sönder växelriktaren
Den här sidan uppdaterades i går 09:50
E.ON Energidistribution