Bransch.nytt | Åtta vanliga brister - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Solcellsinstallation

Åtta vanliga brister

– Vi ser vid våra besiktningar att fyra av fem installationer av solcellsanläggningar har brister. De innebär risk för kortslutning, bränder, ljusbågar eller att plåttak, hängrännor och stuprör kan bli strömförande, säger Tomas Ekman, riskspecialist på Länsförsäkringar.

– När vi tittar på internationell skadestatistik från länder där solceller funnits länge och i större omfattning, ser vi att 40 procent av alla solcellsbränder orsakas av dåliga installationer.

Saknar erfarenhet

En orsak till antalet påtalade brister är att många solcellsinstallationer sker på lantbruk där det ställs extra hårda krav på elinstallationerna. De solcellsföretag som varit först ut på marknaden har inte tillräcklig erfarenhet av det regelverk som gäller för lantbruk.

– Elinstallationsföretagen har andra kunskaper. Det är därför positivt att fler auktoriserade elinstallatörer med bredare erfarenhet arbetar med solcellsinstallationer i dag, säger Tomas Ekman.

Fel förläggning och fel produkter

De flesta brister Länsförsäkringar har sett är på likströmsidan (DC), men de förekommer även på växelströmsidan (AC). Framför allt handlar det om att kablage är felaktigt förlagt och det är inte alltid korrekt material som har använts. Exempelvis används produkter för växelström på DC-sidan. 

Det här brister

Här är de vanligaste bristerna som Länsförsäkringar framhåller:

  • Löst hängande kablar åtkomliga för barn 
  • Kablar som dras genom taket på felaktiga sätt eller ligger oskyddade
  • Kablar som kläms mellan takpannor eller viks runt vass plåt
  • Oskyddade kablar där gnagare kan nå dem
  • Växelriktare som placeras felaktigt
  • Tunga anläggningar på gamla tak
  • Installationer på tak vars förväntade livslängd är kortare än vad solpanelerna är tänkta att vara i drift
  • Överspänningsskydd saknas som hindrar åskrelaterade och andra störningar som riskerar att slå sönder växelriktaren

En checklista

– Vi har tagit fram Faktablad Solcellsanläggning med de viktigaste punkterna för både köpare och installationsfirmor. Faktabladet finns på vår webbplats och riktar sig framför allt mot lantbruk, men fungerar även som en checklista för installationer på exempelvis villor. Länsförsäkringar skapar inga egna regler. Däremot är vi duktiga på att tolka det regelverk som finns, konstaterar Tomas Ekman.

Ny handbok lyfter polseparering

Tomas Ekman framhåller särskilt behovet av pol-separerade strängkablar för plus respektive minus på DC-sidan. Det gäller vid samtliga genomföringar och andra utsatta områden. Rekommenderat avstånd cirka 10 centimeter. Detta minimerar skaderisken på grund av skadade kablar och riskerna för stående ljusbåge.

– Monteras panelerna i flera rader och slingan fortsätter genom nästa rad skapas en stor antenn som tar emot och sänder ut signaler. De kan slå ut larm och kommunikationer. Detta har diskuterats en tid. Efter nyår kommer en ny handbok från SEK och där anger man att polseparering ska utföras i genomföringar där risken för ljusbåge är störst, berättar Tomas Ekman.

Jobbar för säkerheten

Länsförsäkringar för en aktiv dialog med utbildningsanordnaren i Härnösand som utbildar solcellsinstallatörer för att bidra med kunskap och erfarenheterna från sina besiktningar. Man samarbetar också med Svensk solenergi och hjälper till att förbättra utbildningsmaterialet.

– Vi tror att solceller kommer att bli en mycket stor andel av elanläggningarna i Sverige. Därför vi vill vara med och trycka på säkerheten från början, understryker Tomas Ekman.

Den här sidan uppdaterades 20 december 2018
E.ON Energidistribution