1. Partners
  2. Installatör
  3. Bransch.nytt

Kontrakten är undertecknade. Från den 1 januari 2020 är Vattenfall Service (5 områden), ONE Nordic (5 områden) och Kraftringen Service (1 område) huvudentreprenörer i E.ON Energidistributions avtalsområden. Det innebär vaktombyte i Nord, Stockholm, Norrköping och Östra Småland.

Huvudentreprenörerna har inom sitt geografiska område ansvar för alla serviceuppdrag, så som felavhjälpning, nyanslutningar, ledningsvisning, mätarbyten samt ett antal övriga uppdrag som initieras av elkunderna. Den andra delen i upphandlingen omfattar Projektentreprenörer som i huvudsak omfattar ombyggnad- och underhållsprojekt av befintliga nät. Det totala värdet i upphandlingen är 6–8 miljarder kronor.

Leverans i rätt tid

– En av de viktigaste delarna med nya ramavtalen har varit att skapa en incitamentsmodell som leder till en bättre leverans i rätt tid. Vi måste bli bättre på att hålla våra utfästelser mot våra kunder. Det handlar framförallt om att kunden får mer information om status i deras ärende och att vi håller utlovade tider. För detta behövs även en förbättrad dialog med elinstallatörerna, säger Gert Kristensson, ansvarig för Ramavtalsupphandlingen på E.ON Energidistribution.

– Vi inför nu kvalitetspremier respektive viten inom samtliga tjänsteområden; Felavhjälpning – Nätservice och Projekt. Det ska löna sig att göra rätt och märkas när man inte lever upp till våra krav.

Fokus på kvalitet

Målet är att säkra leverans i rätt tid, bättre avtalsuppfyllelse och säkrare arbetsplatser. Kvalitetskraven skärps och i upphandlingen har kvalitet, i form av organisation, bemanning, arbetsledning och servicekvalitet samt miljö och säkerhet, getts ett större genomslag.

– Vi skickar en kraftfull signal till branschen om vilket beteende vi vill se från våra entreprenörer. Här lyfter vi de som utlovar en bra totalkvalitet, gör skillnad för våra kunder och satsar på en god arbetsmiljö, säger Mats Andersson, enhetschef för Lokalnät Distribution.

Säkerhet och miljö

Ramavtalen har fokus på säkerhet, med bland annat utökade utbildningar för säkrare arbete och tydligare krav på certifieringar, begränsning i antalet underentreprenörsled och ett långsiktigt fokus mot Arbete med Spänning (AMS) vilket väntas medföra säkrare arbete i fält.

Större tyngd läggs också på miljöarbete. I de nya ramavtalen ställs exempelvis utmanande krav på entreprenörernas fordon och arbetsredskap. Senast 2022 ska hälften av de personbilar som används vara energieffektiva fordon, som i första hand drivs på el eller gas och i andra hand med hybriddrift eller förnybara drivmedel.

Satsar på lärlingar

Som Bransch.nytt tidigare berättat satsar vi som första bolag i branschen på en ny lärlingsmodell för att säkra tillgången till framtidens arbetskraft. En huvudentreprenör kan få ersättning för två lärlingar per avtalsområde och år och projektentreprenörer för en lärling per år. Under 2020 satsas åtta miljoner kronor vilket motsvarar cirka 31 lärlingsplatser.

Grunden är lagd

– E.ON har med de nya ramavtalen lagt grunden till en bra leverans. I det läge som marknaden befinner sig i idag är det viktigt att ha starka partner, vi ska leverera en tjänst i världsklass till våra kunder, säger Johan Mörnstam, vd för E.ON Energidistribution.