1. Partners
  2. Installatör
  3. Bransch.nytt

Webbföranmälan utvecklas och förbättras ständigt. Nu har vi genomfört ytterligare förfiningar.

Nu förbättrar vi kvaliteten på kund- och anläggningsadresser

Det är viktigt att vi har korrekta adresser till våra gemensamma kunder och våra anläggningar. Du har säkert sett att vi har infört ett adressregister för att kvalitetssäkra adresser på nya anslutningar. Genom att först ange kommun (och eventuellt kommundel och/eller postnummer) kommer adressregistret att hjälpa dig att hitta och ange rätt adress. Via registret får du tillgång till alla giltiga adresser i det område du söker på och vi slipper felstavade och ogiltiga adresser.

Om du inte har någon korrekt adress får du ange vilken typ av anläggning det rör sig om – till exempel nytt exploateringsområde, gatubelysning, fartkamera. För att hjälpa oss att hitta rätt kan du ange ”bästa möjliga” adress.

På Färdiganmälan ska du också kryssa i om den angivna adressen är korrekt eller inte. Om du angett att den inte är korrekt kan vi följa upp adressen senare.

Startsidan för nya föranmälningar är ändrad

I juni lanserade vi en ny startsida för nya föranmälningar. Nu får du först välja om anmälan avser Lågspänning - Ändring på befintlig anläggning alternativt Ny anläggning eller om den avser Högspänning – Ändring på befintlig alternativt Ny anslutning.

Här har vi lagt till en ny rubrik för ärenden på E.ONs regionnätsstationer. På sikt kommer vi att skapa anpassade formulär även för denna lite speciella typ av ärenden.

Högspänningsalternativen finns enbart tillgängliga för dig som har högspänningsbehörighet.

När du valt kategori får du upp de olika ärendetyperna, precis som innan. Anledningen till ändringen är att vi ibland får in föranmälningar som är helt felklassade. Vi hoppas att denna ändring gör det lättare att välja rätt.

Tydligare datum i för- och färdiganmälan

Önskat datum för genomförande i både för- och färdiganmälan kan numera sättas som tidigast fem dagar framåt i tid.

Fortsättningsvis ska du skicka in färdiganmälan först när du är klar med ditt förberedande arbete. Om du inte satt något specifikt önskemål om datum för genomförande skickar vi ordern direkt till vår entreprenör, som då kontaktar dig inom några dagar för att boka en tid för genomförandet.

Ny inloggningssida och enklare att ansöka om delegerad behörighet

Många ansöker om delegerad behörighet till webbföranmälan och det har varit svårt att hitta var man gör en sådan ansökan. Vi har gett inloggningssidan en ny layout där vi hoppas att det tydligare framgår var man ansöker om nytt konto, på egen eller delegerad behörighet. På formuläret för delegerad behörighet har vi ändrat så att man endera kan söka på den delegerandes aktörsnummer eller söka på aktuellt företagsnamn.

Vi förbättrar tillsammans

Webbföranmälan är skapad för att hjälpa dig som är installatör. Du ska snabbt kunna lämna information tryggt och säkert och det ska vara lätt att göra rätt. Vi är därför mer än angelägna om att åtgärda eventuella problem. I dag har vi IT-tekniker som kontinuerligt jobbar med webbföranmälan för att förbättra och utveckla verktyget.

Lämna gärna synpunkter och idéer på installation.malmo@eon.se så att vi tillsammans kan åstadkomma förbättringar. Om du har frågor om webbföranmälan eller inloggningsproblem, ringer du till vår kundtjänst på 0771-37 70 00.