För högspänningsanslutna produktionsanläggningar gäller generellt att dessa, utöver erforderlig reläskyddsbestyckning, som minimum ska vara bestyckade med ett spänningsmätande jordfelsskydd (NUS) i anslutningspunkten.

Detta reläskydd ska mäta på öppna deltat på spänningstransformator som är installerad på samma spänningsnivå som anslutningspunkten.

Reläskyddet som innehåller NUS-funktionen ska uppfylla kraven i SS-EN 60255.

Det bör även understrykas vikten av en tidig kontakt med E.ON så att vi kan påbörja processen med att utreda och genomföra eventuella åtgärder i vårt nät.