Bransch.nytt | Checklista för mättransformatormätning - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Mättransformator

Här är din checklista

I lågspänningsanläggningar, från 80 A och upp till och med 1 200 A, gäller mättransformatormätning. Strömtransformatorerna transformerar ned driftströmmen så att elmätaren klarar av att mäta med korrekt noggrannhet inom de standardiserade normkraven.

Så här beställer du

1. Beställning av strömtransformatorer och mätarplint gör du i fältet Övriga upplysningar i Webbföranmälan. Ange följande: Beställning av strömtrafo: önskad omsättning respektive Beställning av mätarplint: önskad mätarplint MPxxx. Ange även vart strömtransformatorerna och mätarplinten ska skickas med namn, adress och godsmärkning, så skickar vi lämpligt materiel för montage. Du kan givetvis även kontakta aktuell anslutningstekniker för ditt ärende eller ringa oss på vårt gemensamma nummer för beställning av material eller mejla installation.malmo@eon.se.

  • Vi på E.ON Energidistribution tillhandahåller strömtransformatorer och mätarplint samt mätare för kundanläggning.
  • Övrigt material står du som installatör för. 

2. Underlaget du lämnar vid beställningen är viktigt. För grov skattning av effektuttaget kan innebära att du får inkorrekt utrustning så att mätnoggrannheten inte uppfylls. 

3. Skicka alltid med ett enlinjeschema eller motsvarande dokumentation vid din beställning av strömtransformatorer och mätarplint. Ange även alltid om anläggningen ska kopplas TN-C eller TN-S.

Inför inkoppling

4. Få hjälp av vår illustrativa bild över hur du ska koppla in strömtransformatorerna och mätarplinten. Ytterligare information finns i E.ONs tekniska anvisningar.

5. Mätarskåp och mätartavla för mättransformatormätning ska vara enligt standard SS 430 01 15. Märkning av plintar och ledningar ska utföras enligt standard SS 437 01 40.  

Högspänning

Vid frågor rörande mätning av högspänningsanläggningar kontaktar du respektive anslutningstekniker för ditt ärende.

Om effektbehovet minskar

Finns strömtransformatorer och kundens behov minskar till en mätarsäkring under 80 A måste mätsystemet byggas om till direktmätning. Ombyggnad av mätsystemet är föranmälningspliktigt arbete och utförs av kundens installatör på kundens bekostnad.

Den här sidan uppdaterades 17 december 2018
E.ON Energidistribution