Bransch.nytt | Därför blir jobbet inte gjort - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Tekniker

Därför blir jobbet inte gjort

Entreprenören kommer för att göra sitt jobb men får vända hem igen med oförrättat ärende. Anslutningen blir inte gjord denna dag. Ärendet hamnar sist i kön och ny tid måste bokas för att jobbet ska kunna göras klart.

Det är en tråkig situation som både orsakar irritation och riskerar förseningar. Det är också kostsamt, vilket kan innebära att bomåkningar framöver kommer att debiteras. Detta kan då bli en kostnad för installatörer som inte följt vad som står i svensk standard, E.ONs tekniska anvisningar och/eller installationsmedgivandet på det specifika ärendet.

Tolv vanliga orsaker

Orsakerna till bomåkningarna är många. Håll koll på bland annat följande för att undvika friktion i jobbet:

1. Stopp i rör till följd av att röret har blivit skadat eller att det är för snäva böjar

Vid för snäva böjar kan det bli problem med att få igenom en kabel, på 50 mm rör måste böjningsradien vara på minst 500 mm. Rör blir skadade av att bland annat stenar har lagts på röret vid återfyllningen och då plattat till röret. Det är viktigt att följa dom anvisningar som finns om förläggningssätt och böjningsradier på rören.

2. Stopp i rör till följd av is eller andra objekt

Det är viktigt att man efter förläggning av rören tätar ändarna för att hindra vatten och andra objekt från att komma in i röret.

3. Dragtråd saknas

Röret ska vara försett med en korrosionsbeständig dragtråd.

4. Drag- och skarvgroppar saknas eller är för små

Till exempel före ett infällt fasadskåp ska det finnas en draggrop på en meter som slutar vid huslivet. Övergången från mark upp till fasadskåp är ett område där det ofta blir stopp i röret.

5. Fel typ av rör

Endast rör med slät insida är godkänt att använda. Det behöver även vara av rätt dimension. Till N1XE-AR4 (och 5) G25 så behöver 110 mm rör förläggas. Vattenrör eller rör med andra färger än svart och gult får inte användas.

6. Rör under byggnadsdel

Röret för elservisen får inte förläggas så att det går under en byggnadsdel. Till det räknas bland annat: Altan, carport, pool och förråd.

7. Mätarskåp felaktigt placerat

Mätarskåpet får inte placeras inuti ett garage eller i annan byggnadsdel där det riskerar att bli inbyggt.

8. Kabel saknas på byggcentralen för den tillfälliga anslutningen eller att den är av fel dimension

Den minsta arean som får användas är kopparledare på 10 mm2.

9. Byggcentral inte utplacerat eller står på fel plats

Det är viktigt att läsa installationsmedgivandet så att skåpet placeras på den plats vi angivit. Vår angivna plats kan skilja sig från den plats som var önskad i föranmälan.

10. Felaktiga strömtransformatorer i byggcentralen för den tillfälliga anslutningen

Vi har krav på att klassen ska vara 0.2S, att bördan ska vara på minst 1VA och att skyltarna på strömtransformatorerna är läsbara.

11. Skylt och blockerbar huvudbrytare saknas vid mätarplatsen för produktionsanläggningar

Vid mätarplatsen ska det finnas en skylt som varnar för bakspänning och att det är produktionsanläggning. Är det en direktmätt anläggning ska även en blockerbar huvudbrytare finnas i direkt anslutning till mätaren och placerad efter mätare. Det är ok med en brytare som bara bryter produktionsanläggningen. Är det en äldre anläggning med brytaren före mätaren räcker det om man trådar om den så att den hamnar efter mätaren.

12. Jobbet är inte utfört enligt förutsättningarna

Det är väldigt viktigt att läsa igenom texten i installationsmedgivandet. Finns det oklarheter så kontakta ansvarig handläggare.

 

Den här sidan uppdaterades 25 juni 2018
E.ON Energidistribution