Förra året uppgick bomåkningarna till cirka 3 500 stycken, en ökning med 35 procent jämfört med året dessförinnan. En bomåkning betyder att vår entreprenörs montör inte kan utföra sitt jobb. Inkopplingen av din kunds anläggning försenas därmed. Det är ett problem som vi kan lösa tillsammans.

Grunden för tillkopplingsordern är den färdiganmälan som du lämnar. Den anger att ditt jobb är klart – tillkoppling kan ske. Du anger datum när du önskar tillkoppling och ordern frisläpps till vår entreprenör fem dagar innan det önskade datumet (under förutsättning att det finns en påskriven offert).

Redan här uppstår en stor del av problemen med bomåkningar.

Inte klart

Jobben färdiganmäls helt enkelt för tidigt, innan det är klart för tillkoppling. Dessa ärenden svarar för 25 procent av bomåkningarna.

– Under det här årets fyra första månader var 200 av totalt 800 bomåkningar orsakade av att installatören inte var färdig när montören skulle göra tillkopplingen, säger Camilla Reuterhäll, processledare Anslutning, och David Hols, avtalskoordinator Anslutning, som analyserat de olika ärendena. 

– Vi ser att färdiganmälningar görs i förebyggande syfte för att vara ute i god tid. Kanske också på grund av administrativa rutiner då flera ärenden färdiganmäls samtidigt. Jag förstår att installatören vill klara av pappersarbetet för att sedan kunna fokusera på jobben, men upplägget riskerar att leda till en bomåkning, säger Camilla.

Slutsats: Färdiganmäl först när jobbet är klart. Det blir bättre för alla. Vår gemensamma kund slipper bli irriterad.

Inte rätt

Andra orsaker till bomåkningar är att jobbet inte är utfört enligt vad som står i svensk standard, E.ONs tekniska anvisningar och/eller installationsmedgivandet. Bland annat gäller det rörförläggningar där fel rör har använts, förläggningsdjupet är fel etc. En annan återkommande ärendetyp är solcellsärenden där märkning och blockerbar huvudbrytare saknas eller brytaren är felplacerad. 

Alla förutsättningar för att jobbet ska kunna utföras rätt finns beskrivet i installationsmedgivandet. Finns det oklarheter, är det bättre att kontakta ansvarig handläggare än att orsaka en bomåkning.

Två enkla steg

Oavsett orsak kan vi hjälpas åt att komma tillrätta med bomåkningarna. Du kan ta en extra koll på installationsmedgivandet och färdiganmäla när allt är klart. Då kommer vi snabbare i mål.