1. Partners
  2. Installatör
  3. Bransch.nytt
  4. Digitala handelsplatsen SWITCH

Fram till mitten av februari i år köptes energi om över 2,5 GWh via handelsplattformen SWITCH i Uppsala och på Gotland. Det motsvarar den normala årsförbrukningen av el i 1 000 lägenheter.

När ett ökat elbehov uppstår i ett område med kapacitetsbrist, vanligtvis kalla vinterdagar med svaga vindar, kan flexibilitetsleverantörer genom SWITCH erbjuda sig att öka sin elproduktion eller dra ned på sin elanvändning. Leverantörernas bud matchas därefter mot det aktuella behovet. På så vis kan elnätet användas optimalt och kapacitetsbrist undvikas. Malmöregionen introducerades först av E.ON, och under januari har ytterligare två områden; Uppsala och Gotland, fasats in av Vattenfall.

Flexibilitet när elanvändningen gick upp

– Vattenfall Eldistribution har tagit beslut om att inte överskrida abonnemangsgränsen mot Svenska kraftnät genom att använda den digitala handelsplattformen. I januari, när energianvändningen gick upp och vi fick behov av flexibilitet, genomförde vi flera stora avrop via E.ONs digitala handelsplattform i Uppsala, säger Yvonne Ruwaida, projektledare för den svenska CoordiNet demonstrationen, ett EU-finansierat projekt för marknadsbaserade lösningar på kapacitetshantering i vilket SWITCH är en del.

Bred anslutning

I Uppsala är bland annat Vattenfalls egna värmepumpar, fastighetsbolaget Vasakronan och Ngenic, som aggregerar 300 hushållskunder samt reservkraft i form av generatorer, anslutna till SWITCH. I Malmöregionen är även andra elnätsägare involverade: Kraftringen, Ystads Energi och Bornholms Energy & Forsyning, med danska stamnätsägaren Energinet i ryggen. Det gör att det går att se möjligheter för marknadsplattformen inte bara lokalt, utan även regionalt.

Viktigt för att möta elbehovet

– Fortsatta investeringar i elnätet är ett måste för att möta det växande elbehovet, men flexibilitetstjänster är också en viktig del av lösningen, säger Peter Sigenstam, enhetschef för Strategi & Reglering på E.ON Energidistribution.