De nya digitala offerterna i PDF-format innebär att kunden kan godkänna och signera direkt. Beställningen går direkt in i affärssystemet och en bekräftelse kommer i retur. Alternativt kan kunden ändra i beställningen eller tacka nej helt och hållet. Vägen fram till avslut blir enklare och snabbare. På sikt kan berörd elinstallatör också komma att få del av bekräftelsen. 

Förbättrat efter kundönskemål

Tekniskt har funktionen fungerat helt enligt förväntan. För att göra det ännu enklare att förstå konceptet har kommunikationen finslipats sedan systemet togs i drift. Mejlet som skickas ut och PDF-filen har uppdaterats baserat på de synpunkter som företagskunderna har lämnat. Förhoppningen är att det därmed blir ännu lättare att skicka in begärda uppgifter via xlm-fil.

Goda erfarenheter

Erfarenheten är att svaren nu generellt kommer in mycket snabbare än tidigare, ibland redan samma dag som offerten skickas ut. Därmed kan anslutningsärenden, där kunden måste godkänna kostnader, snabbas upp högst väsentligt. I samma syfte har vi också ändrat giltighetstiden i offerterna från tre månader till en månad.

Du behöver ange rätt adress

För att funktionen ska fungera behövs en korrekt e-postadress till den person som ska stå som beställare hos kunden. Du som är installatör måste fylla i kundens adress, kontaktperson, e-postadress och helst telefonnummer på föranmälan.