Årets sista installatörsträff hölls den 26 november, återigen i digital form. Överlag har det varit bra uppslutning – störst i Skåne med ett 100-tal deltagare, ett stort engagemang och rejält med frågor. 

– Det har varit ett bra och lyckat koncept att hålla träffarna digitalt på Teams. Vi har fått god feedback från installatörer, säger Robin Bergman, gruppchef Anslutning.

– Detta upplägg kommer vi att fortsätta med nästa år. Det ger ökad flexibilitet och möjlighet för fler att delta. Responsen från deltagarna är att man tycker det är skönt att slippa köra och lämna kontoret. Kort sagt, alla sparar tid när det är lätt, smidigt och lättillgängligt.

Innehållet i webbseminariet har varit brett.

– Framför allt har man förväntat sig att vi ska gå igenom vad som händer inom våra Tekniska anvisningar, standarder och riktlinjer. Sedan finns det ett oerhört intresse för solcellsinstallationer, konstaterar Robin Bergman och utlovar nya inbjudningar till nästa år.