1. Partners
  2. Installatör
  3. Bransch.nytt
  4. Dubbel signering vid föranmälan

EU-förordningen (EU) 2016/631 handlar om krav för nätanslutning av generatorer (RfG). Den har kompletterats med Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2018:2 och gäller sedan april förra året.

En stor förändring är de krav som ställs på dokumentationen. Förordningen kräver en certifiering av större produktionsanläggningar. För mindre anläggningar med en installerad effekt från 800 W till 1 500 kW ska det finnas ett underskrivet dokument inskickat med Föranmälan. Inom detta breda spann hamnar nästan alla nätanslutna solcellsanläggningar. I Sverige fanns 2018 enbart tio stycken anläggningar med en installerad effekt på 1 000 kW eller mer.

Du och din kund ansvarar

Elinstallatör och innehavaren av anläggningen ansvarar gemensamt för att säkerställa att anläggningen uppfyller kraven i förordningen. Därmed måste ni båda skriva under dokumentet där ni intygar att kraven uppfylls. Kraven enligt RfG måste vara uppfyllda för att elnätsföretagen ska få godkänna anslutning. 

Dokumentet kommer på plats

Det är elnätsföretagen som enligt RfG ansvarar för att det finns ett dokument för elinstallatören och innehavaren att fylla i. Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har tagit fram en första utgåva av en blankett, efter en intensiv remiss under januari för att inhämta alla synpunkter.

– Svårigheten är att på ett pedagogiskt sätt få in alla frågor i blanketten utan att det blir för krångligt, säger Matz Tapper, ansvarig elnätsteknik och säkerhet på Energiföretagen Sverige.

Hur kommer detta fungera hos E.ON framöver?

När denna nya blankett är på plats kommer den att behöva skannas in och bifogas som ett komplement till föranmälan. E.ON Energidistribution arbetar samtidigt med att utveckla webbföranmälan så att det dubbla signeringskravet ska kunna implementeras direkt i den.

– Vi vill hitta en smidig modell som är effektiv att arbeta med för att hämta in all nödvändig information. Exakt hur detta ska se ut är vi ännu inte helt på det klara med, förklarar Thomas Pettersson på E.ON Energidistribution.