Den installerade effekten från nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige ökade med cirka 70 procent under förra året, vilket motsvarar 19 000 fler solcellsanläggningar. Och det är en ökning som verkar stå sig.

Kartlägger ärendehanteringen

För att underlätta anslutningsprocessen, och därmed jobbet för alla berörda installatörer, leverantörer och kunder, har solcellsgänget på Anslutning hos E.ON Eldistribution nu gått igenom hela processen och ärendehanteringen. Varje steg är kartlagt.

– Vår ambition är att kunna ge mer proaktiv information och att få bort flaskhalsar, säger Åsa Skånberg, gruppchef på Anslutning.

Omfattande avtal har krympt

Ett tydligt exempel är det omfattande avtal för anläggningar 80 A och uppåt som tidigare skickades till kund efter föranmälan. Det innebar att ärendet kunde stanna upp i avvaktan på att avtalet returnerades. Ledtiderna blev långa.

– Vi insåg att det i grunden redan finns ett nätavtal, så nu skickar vi bara ut två sidor digitalt som bekräftar förutsättningarna för den enskilda solcellsanläggningen. Det innebär att det går fortare att komma i mål.

Jobbar proaktivt

I den interna processen för att ansluta en produktionsanläggning berörs nättekniker, anslutningshandläggare och kundsupport. Alla behöver samma information.

– Det är jätteviktigt för att vi ska kunna vara tydliga gentemot installatörer och kunder. Är vi själva oklara är det inte lätt för andra att veta vad som gäller för anslutningen.

Dialog underlättar

Ett exempel på att vara proaktiv är att informera kunden om att storleken på mätarsäkringen avgör hur mycket effekt som kan matas ut. Inte sällan är det frågetecken när föranmälan kommer in och önskemål om effekten inte stämmer med förutsättningarna. Då behöver handläggaren begära kompletteringar och den typen av oklarheter försinkar anslutningen och skapar merarbete.

– Resultat av vår genomgång av processen är ingen revolution, men förhoppningsvis en evolution. Vi vill göra handläggningen så smidig som möjligt, betonar Åsa Skånberg.