Arbete med spänning, AMS, är en arbetsmetod som framför allt används när det handlar om högspänning. Där har fördelarna varit tydliga. Bryts strömmen drabbar det många elkunder, varför alternativet är att utföra underhållsarbeten med kvarvarande spänning i ledningarna.

Tony Hugosson, tekniskt ansvarig Installation hos E.ON Energidistribution, skriver just nu på en ny utbildning om AMS för EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer. Han ser fördelar med att använda arbetsmetoden även när det handlar om lågspänning.

Ny teknik påverkar

– Vi kan inte vara säkra på att det inte finns bakspänning. Det finns allt mer av teknik som påverkar, som solcellsanläggningar, UPS, batterianläggningar, laddstationer och switchade apparater. Risken ökar för felaktigt anslutna utrustningar och trasiga komponenter.

– Vi kan slå av strömmen, mäta och känna oss trygga. Plötsligt lyser solen och genererar spänning genom en felaktig växelriktare. Förhoppningsvis händer det aldrig, men det är bättre att vara förberedd. Som elinstallatör ska man ha god anläggningskännedom, men det kan vara svårt när man kommer in i ett hus där man aldrig varit förut. Vem har gjort elarbetet tidigare?

Förebygg riskerna

Vad Tony Hugosson föreslår är att arbeta spänningslöst men som om det är spänningssatt. AMS är en arbetsmetod. Den bygger på att göra bra riskanalyser.

– Det finns två typer av elektriska faror vi måste skydda oss mot, strömgenomgång och ljusbåge. Detta gör vi exempelvis genom att frånskilja de anläggningsdelar som arbetet avser eller att använda skyddsutrustning som gör att elolyckor undviks. En stor fördel med AMS metoden är att du måste skapa en skriftlig förebild/arbetsbeskrivning. Många elolyckor beror på den enkla tanken ”Jag ska bara”. Det är då det går fel.

Förhindrar ström genom fingrarna

Med AMS jobbar installatören med gummihandskar som förhindrar ström i fingrarna och med verktyg utformade för uppgiften, godkända för användning upp till 1000 V. Dessutom genom att arbetsjorda och med synbart blockerat brytställe.

– I början känns det klumpigt med gummihandskar, men när du jobbat ett tag med dem känns det naturligt. Det tar inte mycket längre tid att jobba med dem. Och har du inte 15 sekunder extra, då är det illa, säger Tony Hugosson som själv tagit för vana att alltid arbeta med handskar.

För nya tjänster

AMS är också en arbetsmetod för att kunna jobba i miljöer som aldrig kan vara spänningslösa, exempelvis datorhallar.

– Metoden ger då högre tillgänglighet och därmed nöjdare kunder. Det är däremot inte genomförbart på alla anläggningar. Riskanalysen måste avgöra.

– Det finns AMS-kurser för den som är intresserad, understryker Tony Hugosson och definierar vad ”Safety First” står för: Vi vill att alla ska komma hem på kvällen, hela och oskadda.