De specialiserade anslutningsteknikerna får nu hjälp med att handlägga anslutningsärenden. 

Det är E.ONs nättekniker, som finns på tio lokalkontor runt om i landet, som gått in och tagit ett större ansvar när det gäller ”Permanent anslutning upp till 63A med frambyggnad” och vid behov även ”Tillfälliga anläggningar upp till 63A”. Nätteknikern tar hand om hela ärendet – från föranmälan, kundoffert till utförd anslutning i dessa två ärendetyper.

Nättekniker får nytt ansvar

– Det innebär att vi kapar ett led. Nätteknikern har redan tidigare bistått med eltekniska beräkningar och prisuppgifter till offertunderlaget. Skillnaden är nu bland annat att de skickar installationsmedgivandet till er installatörer och offerten direkt till kund, istället för att underlaget skickas till anslutningsteknikern för hantering. Det sparar tid och är något som jag länge har brunnit för, förklarar Magnus Nilsson, gruppchef på E.ON Energidistribution i Halmstad. 

När det gäller de aktuella ärendena är det en stor fördel med lokalkännedom. Där är nätteknikerna starka. De kan snabbt bedöma vad som krävs för att möjliggöra anslutningen – om ledningar eller nätstationer behöver förstärkas. Med nätteknikern som din kontaktperson i ärendet går informationen därmed snabbare fram.

Digitala verktyg

– Förutsättningen för den här förändringen är att vi idag har digitala verktyg som underlättar, exempelvis digitala kundofferter. Nättekniker och anslutningstekniker arbetar i samma system och med en gemensam plattform blir det enklare att hantera ärenden från olika fysiska platser, konstaterar Magnus Nilsson.

Utbildning för framtiden

Förra hösten utbildades alla nättekniker i Växjö, Kalmar och Halmstad, i mars fortsatte utbildningen till Örebro, Norrköping och Nässjö och i maj var det dags för Sollefteå och Sundsvall. De är därmed redo för att klara fler ribbor i varje ärende.

– Stockholm och Malmö återstår att fasa in i det nya arbetssättet, säger Magnus Nilsson som även är förändringsledare och ansvarar för utbildningarna. 

Flera fördelar

– Jag följer utvecklingen vecka för vecka. En stor fördel är att vi har kunnat halvera handläggningstiden sedan starten.

– Syftet är också att få till ett bättre samarbete med alla installatörer. Du som är elinstallatör kan nu snabbare få besked om att det finns en handläggare i ditt ärende. Nätteknikern kan ge dig direkta svar på de lokala förutsättningarna för anslutningen. Jag tror det är lättare att skapa förtroende när kontaktvägen kortas, säger Magnus Nilsson.