E.ON startar ett projekt för att byta ut närmare 60 000 kabelskåp. Det är ett projekt som kommer att pågå de närmaste tio åren. De nya kabelskåpen ska ersätta skåp som är utrangerade, oisolerade, har delade skenor, spänningsförande delar och saknar beröringsskydd. Det blir ett stort lyft i elnätet.

Kundens mätare

I vissa kabelskåp sitter också kundens elmätare. Det fanns en tid när det byggdes så av ekonomiska skäl. Idag är det väldigt opraktiskt och även om det finns plats i skåpet används inte lösningen mer. Vill kunden exempelvis installera solceller på sin fastighet finns det ingen möjlighet att hålla koll på produktionen när mätaren är utom räckhåll.

Mätaren ska vara hos kunden

Den gamla lösningen kommer att byggas bort. Utgångsläget är att kundens mätare ska vara placerad hos kunden i ett mätarskåp. Innan detta är gjort bör du som installatör uppmärksamma oss på att elmätaren finns i kabelskåpet utanför tomtgräns när det ska byggas solceller. Då får vi göra en omedelbar åtgärd och säkra att mätaren är rätt placerad när solcellerna kommer på plats.