Den 1 januari 2022 träder förändringar i kraft som påverkar hur man framöver får lov att bygga interna elnät. Förändringarna rör flera områden men vi har redan fått en del frågor kring de ändringar som finns i 22 c § gällande nät för delning av energi. Syftet med förändringen är att man ska kunna bygga ett internt elnät för delning av energi inom den egna fastigheten men även utanför den, delningsnätet ska vara ett komplement till det koncessionspliktiga elnätet och ersätter inte de ordinarie anslutningarna som vi ser det.

– I dialog med Energimarknadsinspektionen har det framkommit att det finns en del oklarheter i dagsläget gällande vad som gäller inom den egna fastigheten om man har flera bostadshus och om de behöver individuella anslutningar eller ej samt hur stora dessa områden får lov att vara. I dessa frågor kommer det behövas beslut från Energimarknadsinspektionen innan vi vet hur tolkningarna ska göras, säger Thomas Pettersson, produktansvarig för anslutningar. Tidigare har Energimarknadsinspektionen sett vägar som begränsande för storleken för områden men det återstår att se vilka beslut som tas under nästa år.

En av de stora utmaningarna kring förändringen är att se till att det utförs på ett elsäkert sätt. Är man en del av ett nät för delning av energi bör kablarna mellan fastigheterna registreras i ledningskollen så att andra aktörer som utför grävarbeten är medvetna om kablarna för att undvika att dessa skadas. Det är även viktigt att tänka på att varje deltagande anslutning, oavsett om det finns lokal produktion just på den anslutningen eller ej, ska föranmälas som en produktionsanläggning då det sker en inmatning till anläggningen från annat håll än det koncessionspliktiga elnätet. Därmed ska även anläggningen uppfylla de krav som föreligger på en produktionsanläggning, till exempel gällande märkning och frånkopplingsmöjligheter.

– Vi ser positivt på förändringarna även om en del fortsatt är oklart. Har ni planer eller funderingar kring att bygga interna elnät för delning av energi är det därför viktigt att ni tar dialog med oss tidigt, avslutar Thomas.