1. Partners
  2. Installatör
  3. Bransch.nytt
  4. Förändringar med nya ramavtalet

Varje anslutningsärende handlar om att effektivt få till ärendekedjan mellan kund, elinstallatör, E.ON och entreprenör. Ramavtalet är en viktig pusselbit för att få till ett bra flyt. Det nya avtalet medför en del förändringar för dig som är elinstallatör.

Tre stora förändringar

Anders Lindberg, anslutningstekniker på E.ON Energidistribution, beskriver nyheter i rutinerna:

1. Nytt sätt att kommunicera  

Meddelanden kommer att skickas i ärendet istället för som tidigare som e-post. Du behöver därmed hålla koll på de ärenden som du har lämnat in.

Fördelen med den här förändringen är att all information loggas direkt i ärendet. Det blir klart och tydligt vad som är sagt, vilka frågor som har ställts och vilka svar som har lämnats. Handläggarna slipper också lägga tid på att bifoga e-post till ärendet.

2. Krav på kontakt  

Du behöver vara tillgänglig för tidsbokning när du skickat in en Färdiganmälan. Vår entreprenör har fem dagar på sig att få kontakt med dig för att boka en tid för arbetet. De skickar företrädesvis SMS, varför det är avgörande att rätt kontaktinformation finns. Lyckas de inte få kontakt går ärendet tillbaka och vi behöver då få en ny Färdiganmälan innan arbetet kan återupptas.

3. Färdiganmälan är en beställning

Finns det brister i utförandet kan entreprenören inte utföra sitt arbete. Då går ärendet tillbaka och vi begär en ny Färdiganmälan. Tänk på att läsa installationsmedgivandet. I det står vad som ska göras. Vi jobbar för att installationsmedgivandet ska vara tillgängligt för entreprenören också.

– Hittills har vi bara fått positiv feedback på förändringarna, betonar Anders Lindberg.

Föranmäl korrekt

Som tidigare gäller det att föranmälan är korrekt och att det finns rätt bilagor. Idag kräver 70 procent av föranmälningarna någon extra handläggning.

– Har vi inte rätt underlag kan vi inte arbeta med ärendet. Tidigare har vi varit detektiver på egen hand, men det är för tidskrävande. Nu begär vi en installatörskomplettering. Idag har jag själv tio ärenden som ligger och väntar på kompletteringar, säger Anders Lindberg.

Ett vanligt fel är att man fyller i för servissäkring (sitter i kundens anläggning) när det inte ska vara någon. Servissäkring ska bara ska anges när kund har fler än en mätare. Ofta saknas bilagor eller så är de fel. Ibland är bilagan en käck semesterbild som får hänga med för att uppfylla kravet på bilaga. Den tillför tyvärr inte ärendet särskilt mycket.