Kalendern där du väljer önskat utförandedatum i din föranmälan har fått ny funktionalitet. Utifrån de uppgifter du anger i din föranmälan visar kalendern en preliminär hanteringstid för när ärendet tidigast kan slutföras.

Datumet presenteras även för kunden i vår digitala tjänst “Följ ditt anslutningsärende”. Detta för att ge dig och kunden en mer realistisk bild om när utförandet kan ske.