Tamarinden i Örebro kan bli Sveriges första stadsdel som producerar, lagrar och delar energi mellan fastigheterna. 

Tamarinden är framtidens bostadsområde som integrerar smart energiteknik med lokal energiproduktion och lagring, i syfte att reducera miljöpåverkan på ett finansiellt hållbart sätt. Istället för att använda energi från ”toppeffekter” med fossila bränslen uppmuntras egen lokalproducerad energi för att stadsdelen ska minimera tillförd energi och kunna bli näst intill självförsörjande. 

– Örebro kommun har på många sätt gått före i klimatarbetet. Tillsammans med ÖBO och E.ON arbetar vi för att ta nästa stora innovationskliv och skapar förutsättningar för helt nya sätt att arbeta med energiförsörjning inom utvecklingen av smarta städer, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

De tre parterna samarbetar nu för att hitta nya lösningar för att skapa smarta städer, minska beroendet av fossila bränslen och minimera tillförd energi. Byggstart i området planeras till år 2021. Hela området med cirka 600 bostäder beräknas vara färdigt år 2025.