Bransch.nytt | Här ska åsköverspänningsskydd finnas - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Åska

Här ska åsköverspänningsskydd finnas

Kraven på skydd mot transienta åsk- eller kopplingsöverspänningar har skärpts. I praktiken innebär kraven att alla nya elinstallationer på landsbygden ska ha ett skydd installerat.

– Det här är en av de största förändringarna i elinstallationsreglerna på senare år och den har knappt uppmärksammats, säger elsäkerhetskonsult Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB.

Ny utgåva av standarden

De nya kraven finns i Elinstallationsstandarden SS 436 40 00, utgåva 3, som sedan ett halvt år är gällande standard. Skyddet är elanläggningsinnehavarens ansvar.

– Det har tidigare funnits krav på skydd mot åsköverspänning, det vill säga potentialskillnaden som kan uppstå mellan exempelvis el- och telenät eller elnät och fjärrvärme. Kraven har dock varit allmänt hållna. I utgåva 3 är det däremot uttryckligen angivet vilka anläggningar som ska ha skydd mot transienta överspänningar. Det är inte en fråga om att välja, utan det är ska-krav, betonar Mats Jonsson.

Tre typer av elanläggningar ska alltid ha skydd

A. Anläggningar som påverkar människoliv, alltså sjukhus eller liknande.
B. Anläggningar som servar allmänheten och för kulturarv såsom datahallar och museum.
C. Anläggningar för industriella och kommersiella verksamheter.

Riskbedömning eller skydd

För övriga nya elanläggningar ska det göras en riskbedömning om skydd behövs eller inte. Om det inte utförs en riskbedömning för anläggningen ska skydd installeras. Standarden går inte in i detalj på skyddets utformning, men beskriver förutsättningarna för landsbygd/förortsmiljö respektive stadsmiljö. De innebär i praktiken att de allra flesta nyanslutningar på landsbygden behöver skydd mot transienta åsk- eller kopplingsöverspänningar.

Kostsam potentialskillnad

– Sedan kan man diskutera varför inte alla villor ska ha skydd. En modern villa i dag innehåller generellt mycket känslig elektronik. Vi pratar om 2018 och vi är medvetna om problemet. Två ledande system kan orsaka en potentialskillnad som slår sönder styrsystem och reglerutrustning. Ett skydd kostar från några tusenlappar, vilket är en promille av en vanlig byggkostnad. Rätt blygsamt i sammanhanget, funderar Mats Jonsson.

Undantag

Standarden innehåller ett avsnitt med anvisningar hur riskbedömningen ska utföras. Därutöver beskrivs även undantag där skydd inte behövs. Det är i fall då skyddet utgör mer än en femtedel av elinstallationens värde.

– Det får vara en Friggebod eller något liknande, säger Mats Jonsson. Men fortfarande återstår frågan – varför inte generellt välja skydd?

Den här sidan uppdaterades 19 december 2018
E.ON Energidistribution