När vi fått information har solcellsanläggningarna redan varit på plats. I de här fallen var det extra olyckligt eftersom det gällde högspänningsanläggningar. Då kan det bli oväntat dyrt för kunden om förutsättningarna inte är klara innan installationen.

– Vi behöver alltid utgå från att den anslutna solcellsanläggningen matar ut full last på elnätet, säger anslutningstekniker Robbie Daniel. Jag förstår att man tänker att den egna elförbrukningen mer än väl omfattar hela produktionen, men säkerhetsmässigt kan vi inte räkna så. En solcellsanläggning har en beräknad livslängd på 25–30 år och under den tiden kan mycket hända med elförbrukningen på anläggningen. Därför kan vi säkerhetsmässigt inte utgå från att en viss elförbrukning finns.

Extra kostnader

En högspänningskund ska ha ett NUS-skydd när de installerar solceller och börjar producera egen el. Det är en kostnad som kunden behöver kunskap om. 

Om effektriktningen i facket i fördelningsstationen vänder måste nätägaren installera p/q mätning i facket samt eventuellt genomföra fler åtgärder. Det kan även bli tal om att ytterligare nätskydd behöver installeras i kundens högspänningsanläggning, för att klara av n-1 kriteriet.

Kundens kostnad

Om nätstationen måste kompletteras eller byggas om, vilket tack och lov inte alltid är fallet, ska kunden enligt avtal stå för sin del av kostnaden. Det kan bli en milt sagt oväntad och dyr överraskning.

För att undvika detta krävs en öppen dialog. Hör gärna av er och fråga om förutsättningarna. Skicka in föranmälan och invänta installationsmedgivandet innan solcellsanläggningen installeras. Då får vi den smidigaste lösningen för alla inblandade.