1. Partners
  2. Installatör
  3. Bransch.nytt
  4. Hjälp oss undvika bomkörningar

Arbetet för kundnöjdhet innebär bland annat att vi fokuserar på att minska antalet så kallade bomkörningar, där du som installatör har ett stort ansvar.

Vi har alltför många bomkörningar, som kostar både tid – och därmed förseningar av andra jobb – och pengar. Bomkörningarna drabbar framför allt dina och våra kunder, som inte får den leverans vi lovat. Därför har vi utvecklat funktionalitet så att vi kan backa ärenden. Då begär vi in en ny färdiganmälan från dig på ärenden där entreprenören inte får tag på dig eller där ditt arbete inte är klart eller har brister. När vi då fått in en ny färdiganmälan skickar vi ärendet vidare till vår entreprenör, som återigen söker kontakt med dig för tidsbokning.

En enkel åtgärd

Du kan genomföra en första, enkel åtgärd för att minska antalet bomkörningar genom att aldrig färdiganmäla ett ärende förrän du verkligen är klar med din del. Det är också viktigt att rätt mobilnummer är angivet på ärendet och att du är tillgänglig för tidsbokning när vår entreprenör söker dig för att kunna slutföra ärendet.

Kraven ökar på korrekta adresser

Kraven från myndigheterna på korrekta adresser på våra anläggningar ökar inför kommande ändringar på elmarknaden. I höstas införde vi ett adressregister. Nu arbetar vi vidare med att sätta upp regelverk så att alla uppgifter hamnar rätt – en gatuadress får inte innehålla siffror, ett gatunummer får inte innehålla bokstäver och så vidare. Vi hoppas att detta ska göra det lättare för dig att skriva rätt, så att vi alltid har korrekta adressuppgifter till våra kunder och anläggningar.

Nu ska massuppsättning av mätare bli lättare att rapportera in

Under våren kommer vi att göra ytterligare förtydliganden på föranmälan för uppsättning av flera mätare. Redan nu har vi tagit bort möjligheten att ladda upp en egen excelfil eftersom minsta felskrivning gjorde att det inte gick att ladda upp filen. Vi kommer istället att ytterligare förtydliga tabellen som ligger i Webbföranmälan.