Bransch.nytt | Infrastrukturen accelererar - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Laddstation

Infrastrukturen accelererar

År 2030 förväntas det finnas en miljon laddbara bilar i Sverige.* Det medför ett stort installationsbehov av laddboxar. Kanske lika många som det finns laddbara bilar.

– Vår bedömning är att 80–85 procent av laddningarna kommer att ske på två ställen – bostaden och arbetsplatsen. Till det kompletteras infrastrukturen med allt fler laddare kring butiker, köpcentrum, offentliga platser som arenor etcetera, säger Peter Andersson, produktutvecklare på E.ON Energidistribution.

Laddboxar rekommenderas

I dag finns ingen lagstiftning som reglerar laddningen av elbilarna, men det pågår en översyn. Branschen är däremot överens om att rekommendera laddboxar.

– Det finns flera aspekter på laddningen. En är säkerhetsaspekten, en annan laddkapaciteten, betonar Peter Andersson.

Säkerheten först

Ett vanligt eluttag i garaget är oftast avsett för att köra till exempel borrmaskinen. Det är inte byggt för högre effektuttag under en längre tid. Värmeutvecklingen kan därmed bli ett problem när elbilen laddas i det.

– Det är under några timmar som vi behöver ladda, 3-8 timmar beroende på hur stora batterierna i bilen är. Laddboxarna är byggda för det. Myndigheterna vill också främja laddboxar genom att subventionera dem med ett bidrag för upp till halva kostnaden, maximalt 10 000 kronor. En högkvalitativ laddbox för hemmabruk kostar 6 000 till 10 000 kronor plus installation, säger Peter Andersson.

Dimensionera för framtiden

När kunden väljer att installera en laddbox är rådet att se över kabeldimensionerna så att de räcker både för dagens och morgondagens effektbehov. Kanske behövs 3-fas för att vara framtidsinriktad. Trenden är att vi går mot större batterier. Kunden behöver stöd och råd inför sitt val.

Snabbare laddning

I en laddbox går det att få ut från 3,7 kW, vilket innebär att bilföraren får möjlighet till snabbare laddning.

– Det innebär inte att laddbehoven ökar. Sannolikt kör vi inte dramatiskt mycket mer bara för att batterierna är större. Men vi kan vilja ladda snabbare för att få högre flexibilitet. Fördelen med laddboxen är att vi får en bensinmack på uppfarten.

Branschen rekommenderar användning av laddboxar, här illustrerad av en laddbox från E.ON. Bakom ligger bland annat säkerhetsaspekten. Laddboxen kan också kompletteras med system för laststyrning och betalning.

Styr effektuttaget

Styrningen av laddningen är ett viktigt område. Elbilen är energieffektiv med en förhållandevis låg elförbrukning, cirka 2 kWh per mil, men det behövs förhållandevis höga effekter för laddningen. I hemmet är det inte optimalt att elbilen laddas samtidigt som spisen, tvättmaskinen och varmvattenproduktionen drar igång. På arbetsplatserna är effektproblematiken ännu mer markant när många laddboxar finns tillgängliga.

– När bilisterna ställer sina bilar klockan 8 startar laddningen och så är bilarna många gånger laddade och klara klockan 12. Det skapar en kostsam effekttopp under förmiddagen. Men upplägget är onödigt om bilen inte ska användas förrän klockan fem. Kan du jämna ut effektuttaget kan du kapa kostnaderna rejält. Fokus måste vara på när bilen behöver vara laddad. Uppstår akut behov finns det lösningar för det.

Debitera för laddningen

Utöver lastbalansering kan företagen behöva system för att följa upp energianvändningen och för att debitera för laddningen. Ett undantag i ellagen 2012 gör det möjligt att för annans räkning överföra energi för laddning av elbilar på lågspänningsnätet. I och med ändringen vid årsskiftet då elskatten tas ut via elnätsbolagen går det även att mäta energiförbrukningen och debitera för det. Tidigare fick det ske med schablonberäkningar.

*Beräkningen är en sammanvägning av en prognos från Power Circle och den utredning som regeringen tog fram inför Bonus Malus-systemet, det vill säga att genom fordonsskatten premiera låga utsläpp och höja kostnaden för höga utsläpp.

Den här sidan uppdaterades 25 juni 2018
E.ON Energidistribution