1. Partners
  2. Installatör
  3. Bransch.nytt
  4. Innovationen blev standard

Den 25 november 2010 presenterades för första gången konceptet till dagens markmätarskåp på SEK, Svenska Elektriska Kommissionen. Markmätarskåp kom därefter med i standarden för mätarskåp, idag SS 430 01 10, utg 10:2015.

Uppfyll standarden

Väljer du markmätarskåp både kan och ska det därför uppfylla standarden. E.ON Energidistribution har generellt tagit beslutet att all utrustning ska vara enligt gällande standard.

Några fördelar

Fördelarna som redan från början framhölls med markmätarskåp är att det kan sättas permanent på plats innan huset är byggt. Mätarskåpet kan då ersätta tillfällig anläggning med byggkraft. 

Markmätarskåpet, som är fritt i förhållande till husfasaden, innebär att putsning och målning inte påverkar skåpet och självfallet behövs inte något hål i fasaden. Därutöver tillkommer en rad andra fördelar som att skåp kan kompletteras och bestyckas i efterhand.

De fördelarna gick hem när markmätarskåp blev en standard.