1. Partners
  2. Installatör
  3. Bransch.nytt

I elinstallationsstandarden SS 436 40 00, utgåva 3, skärptes kraven på skydd mot transienta åsk- eller kopplingsöverspänningar. De tidigare allmänt hållna kraven har blivit ska-krav och standarden anger vilka anläggningar som ska ha skydd mot transienta överspänningar och att det måste utföras riskbedömningar. 

För att anpassa sina regler till standarden tillåter vi numera att överspänningsskydd installeras före mätutrustningen.

Fortsatt gäller att eventuella indikatorer, till exempel lampor som indikerar att skyddet är frånslaget, fortfarande måste få sin ström från den mätta sidan. Vill kunden installera egen mätare måste även den installeras efter E.ONs mätutrustning.