Efter en kraftig ökning av antalet solfarmare under 2019 uppgick den installerade effekten från nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige till 698 MW. Det är en ökning med 287 MW, cirka 70 procent, jämfört med året innan. 

Antalet anläggningar uppgick till nästan 44 000 (43 944), en ökning med nästan 19 000 sedan ett år tidigare och med 34 000 sedan 2016. Av dessa fanns 10 792 solcellsanläggningar anslutna i E.ONs elnät.

Antalet småskaliga producenter ökar

Statistiken över den svenska utvecklingen är framtagen av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Energimyndigheten. Den visar att majoriteten av den installerade effekten för 2019 kommer från anläggningar under 20 kW, det vill säga mindre solcellsanläggningar som exempelvis villatak. Det är första gången sedan statistikens början som den största kategorien inte är anläggningar med storleken 20–1 000 kW, konstaterar Energimyndigheten.

Bred ökning

I Göteborg, Uppsala och Västerås installerades minst 6 MW per kommun under 2019. Men ökningen sker inte bara i storstadskommuner. I Sjöbo kommun har installerade effekten ökat med 6 MW och i Herrljunga och Gnosjö har installerade effekten ökat med 1 MW per kommun.

Ökningen fortsätter

Under det första kvartalet i år anslöts ytterligare 1 392 solcellsanläggningar i E.ONs elnät, en ökning med 74 procent jämfört med anslutningarna samma period 2019. Det ger ett ytterligare tillskott av installerad effekt på drygt 19 MW.