Det är inte ovanligt att installatörer höjer mätarsäkringen till kunden innan installationsmedgivandet skickats ut. Det gäller mestadels höjningar i segmenten 16, 20 till 25 eller 35 amp och där det redan finns rätt gänga för säkringarna på mätartavlan.

Den höjningen kan orsaka två typer av problem.

  • Kanske saknas utrymme i lågspänningsnätet för ytterligare en höjning utan förstärkningar. Det här problemet har ökat nu när allt fler installerar elbilsladdare. Är det flera i ett villakvarter som installerar elbilsladdare kan vi snabbt få problem med bakomliggande lågspänningsnät. Vi ser till helheten innan vi skickar ut installationsmedgivandet.
  • När det gäller höjning till 35 amp är det inte ovanligt att kunden får betala en anslutningsavgift för höjningen. För att undvika ovälkomna överraskningar måste kunden få en offert och bekräfta kostnaden innan arbetet utförs. Vi väntar därför in en påskriven offert innan vi skickar ut installationsmedgivandet.

Installationsmedgivandet är vår bekräftelse att det går att göra den förändring som är inlämnad i föranmälan. Det är därför inte ok att höja mätarsäkringen innan installationsmedgivandet har kommit. Snabb service ska också vara säker.