Bransch.nytt | Kolla abonnemang och anslutning - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Villa med solceller på taket

Kolla abonnemang och anslutning

Husägaren installerar 20 kW solpaneler och får besked att det går bra att leverera 11 kW till elnätet. Glappet på 9 kW kan väcka förvåning. Varför kan inte all produktion säljas vidare?

Svaret är att kundens mätarsäkring styr. Mängder av solpaneler i utmärkta sollägen ger bra produktion av förnybar el, men det måste även finnas möjlighet att transportera den. Räcker inte elnätet till uppstår spänningsvariationer. Även kortvariga spänningstoppar och spänningsdippar kan i dagens digitala värld orsaka betydande problem. Lamporna flimrar hos grannen och elektronisk utrustning kan stoppa eller i värsta fall gå sönder.

– Konsekvenserna av spänningsvariationerna skulle bli stora. Men det som i första hand händer är att kunden med solceller bränner sin säkring. Händer det gång på gång är det lätt att bli frustrerad, konstaterar Tony Rexhepi, specialiserad på mikroproduktion på E.ON Energidistribution.

Intern konsumtion

Egentligen skulle all produktion kunna användas för direkt konsumtion till familjens elvärme, elbil, tvättmaskin, diskmaskin, lampor och TV. Då påverkas det allmänna elnätet inte alls. Men den största produktionen av solel sker när det är som ljusast, mellan klockan 10-14 på dagen, och just då kanske familjen inte använder så mycket el. E.ON Energidistribution måste därför alltid räkna med maximal produktion ut mot elnätet.

– När du föranmäler en anläggning för mikroproduktion är det alltså inte den installerade effekten som är intressant. Det vi vill veta är hur mycket effekt som växelriktaren kan släppa igenom, säger Tony Rexhepi.

Vägledning till installatörerna

Mikrohandboken redogör bland annat för vilka effekter som gäller för olika säkringsstorlekar. Det inledande exemplet: 20 kW produktion installerad och 16 A säkring, innebär att det maximalt kan gå ut 11 kW på nätet. Växelriktaren måste ställas in för det. Det finns även mer info i våra tekniska riktlinjer.

Lönsamt att höja säkringen?

Kunden kan välja att öka sitt säkringsabonnemang. Det kan dock medföra kostnader som det är viktigt att kunden är klar över för sin kalkyl. Följande gäller:

 • Abonnemang för säkring 16 A och kunden vill höja till 25 A.
  Det går bra utan att kunden får en extra anslutningsavgift. Behöver elnätet stärkas är det E.ON Energidistribution som svarar för det – växelriktaren kan dock tillfälligt behöva strypas tills ombyggnaden är klar. Med 25 A går det att leverera ut 17,3 kW från solcellerna. Det kan däremot tillkomma en ökad kostnad för elnätsabonnemanget beroende på val av mätarsäkring.
 • Abonnemang för säkring 16 A och kunden vill höja till 35 A.
  Med denna ändring kan kunden riskera att få betala för utbyggnaden av elnätet eftersom anslutningsavgiften för denna högre storlek kanske inte är betald sedan tidigare. Utöver anslutningsavgift kan även kundens elnätsabonnemang påverkas beroende på val av mätarsäkring.
 • Genom att bygga om anläggningen går det att ha en mätarsäkring på 25 A och en produktionssäkring på 63 A.
  Det är ett specialfall som enbart gäller för mikroproduktion. Då behåller kunden sitt abonnemang på 25 A, men kan skicka ut 43,5 kW om elnätet tillåter det. Kostnader för nätförstärkning kan uppstå för kunden. Detta gäller samtliga anläggningar till och med 63 A och 43,5 kW, se E.ONs tekniska anvisningar för mer info.

Vi hjälper gärna till

– Numera skickar vi inte ut avtal till kunder som vill installera solceller. Däremot skickar vi tekniska riktlinjer som beskriver förutsättningarna för installationen. Där framkommer hur mycket effekt som kan levereras.

– Kontakta gärna handläggare på E.ON Energidistribution för att i förväg stämma av om elnätet klarar anläggningen. Vi kontrollerar impedansvärdena. Kunden kan då få rätt information om abonnemang och anslutningar för att rätt kalkylera sin investering i mer förnybar el.

E.ON fokuserar i huvudsak på tre saker när det gäller anslutning av produktion.

 • Den momentana spänningsändringen om anläggningen kopplar in eller ur momentant. Den spänningsändring som då uppstår i nätet ska inte vara högre än 5 procent i anslutningspunkten hos kunden och 3 procent i sammankopplingspunkt i vårt elnät.
 • De långvariga spänningsändringarna som är i nätet mellan två extremfall – hög last och ingen produktion jämfört med minimal last och maximal produktion. Skillnaden mellan dessa spänningsnivåer ska helst inte vara över 5 procent för en enskild produktionsanläggning och nätet ska helst inte ha en spänning över 244 V.
 • Effektriktningen i facken i fördelningsstationen. Om det finns risk för bakmatning av effekt i facket i fördelningsstationen ska utredning om det behövs ett NUS-skydd göras och vid behov ska ett sådant placeras i lämplig nätstation under det aktuella facket. Detta för att behålla selektiviteten i nätet.
Den här sidan uppdaterades 6 november 2018
E.ON Energidistribution